Nieuwe systeem voor reservelijsten van vaccinatiecentra: QVAX

In 2 vaccinatiecentra wordt een nieuw online systeem uitgetest om reservelijsten aan te leggen. Dat systeem heeft de naam 'QVax' gekregen. Via QVax zal de burger zich online kunnen inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het centrum in zijn buurt en zelf kunnen aangeven op welke momenten hij beschikbaar is om snel te worden opgeroepen.

Als een vaccinatiecentrum dan mensen nodig heeft om vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van Qvax automatisch de burgers met hoogste prioriteiten (bijvoorbeeld de oudste) kunnen oproepen die hebben aangegeven dan beschikbaar te zijn. Die burger krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren, meteen online te bevestigen dat hij/zij de vrijgekomen plaats inneemt en zich naar het vaccinatiecentrum te begeven.

Eerst in Deinze en Roesalere, andere centra vanaf 12 april
In Vlaanderen zal deze software eerst uitvoerig getest worden met de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare voordat deze ter beschikking wordt gesteld aan de andere vaccinatiecentra. Als de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare van oordeel zijn dat deze nieuwe tool een voldoende positieve gebruikerservaring heeft en een meerwaarde is voor de vaccinatiecentra, dan kunnen andere vaccinatiecentra er vanaf de tweede week van de paasvakantie (week van 12 april) ook gebruik van maken.

Nog niet meteen voor vaccinatiecentrum Koornmolen
Aanmelden op de lijst van QVax kan wel al, maar vaccinatiecentrum Koornmolen maakt er dus nog geen gebruik van. De reservelijst die vaccinatiecentrum Koornmolen heeft aangelegd, blijft voorlopig de enige reservelijst tot het vaccinatiecentrum ervoor kiest om over te stappen naar QVax. De reservelijst van ons vaccinatiecentrum staat momenteel ook op non-actief, aangezien men zich zo massaal kandidaat stelde en er ruim voldoende mensen zich hebben aangemeld om de openstaande plaatsen te vullen.
Het vaccinatiecentrum wacht nog even de verdere uitrol van QVax af, alvorens ‘in te stappen’ in het systeem.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]