Nieuwe speeltuin in de Flieterkouter

Enige tijd geleden werd aan het gemeentebestuur de vraag gericht voor het creëren van meer speelruimte met bijhorende speeltoestellen. De vraag kwam onder andere specifiek voor de Flieterkouter. Bewoners zien een verschuiving van generaties in deze wijk waardoor er nood kwam aan speelruimte voor de kinderen.

De actie voor het creëren van meer speelruimte werd dan ook opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025. Eerder kwam de Baljuwtuin al aan bod en nu was het de beurt aan de Flieterkouter. Om na te gaan wat de precieze noden waren, werd er net voor de lockdown een participatiemoment georganiseerd. Alle inwoners uit de Flieterkouter en Senneveld waren hierop uitgenodigd. Na een korte PowerPointpresentatie waarbij verduidelijkt werd wat er volgens budget allemaal mogelijk was, lieten wij het woord aan de aanwezigen en konden zij hun ideeën noteren. Er werd zowel naar toestellen als naar spelmogelijkheden, naar veiligheid en eventuele overlast voor rechtstreekse omwonenden gekeken. 

Er is geprobeerd om -binnen het beschikbare budget- zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vraag van de mensen bij de aankoop van de toestellen.
Het creëren van de speelruimte zal zich ook niet beperken tot het grasveld aan de molen. Het betonveld vlakbij zal voor een deel omgetoverd worden tot speel- en ontmoetingsruimte. Het idee is om een pingpongtafel, een krijtspel/hinkelspel op de grond en een badmintonnet dat kan opgeborgen worden, te voorzien. We bekijken ook nog de mogelijkheid voor het aanleggen van een petanquebaan, al dan niet op het grasveld, en het vernieuwen van de netten van de goals.

Het bestuur is blij dat deze eerste stappen alvast konden gezet worden in deze rare tijden waarbij sport en spel het soms moest laten afweten. Ze hopen hiermee een klein beetje tegemoet te komen aan het verminderde aanbod van ontspanning, zodat de kinderen ondanks de opgelegde maatregelen alsnog voldoende ruimte hebben voor vrij spel.
 
 

De speeltoestellen werden ondertussen door alle leeftijden uitgetest. Daarbij moesten we helaas vaststellen dat er al wat vernielingen plaatsvonden. Dit vinden wij natuurlijk heel jammer. De speeltoestellen zijn geen uitlaatklep voor vandalisme. Al bij al vielen de vernielingen nog mee, maar we hopen dit in de toekomst niet meer te moeten ontdekken. Ook voor de buurtbewoners hopen wij dat er geen extra overlast komt want dat is niet de bedoeling. Iedereen zal gelukkig een oogje mee in het zeil houden om de pret en rust te waarborgen. 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]