Nieuwe fase onderhoudswerken Repingestraat

In de Repingestraat wensen we structureel een aantal aanpassingen door te voeren die de weg comfortabeler en veiliger zullen maken. De werken zullen ook gecombineerd worden met de gedeeltelijke heraanleg van de waterleiding, riolering en de verledding van de openbare verlichting.
 
UPDATE 18.01.2022
Ter hoogte van de Repingestraat te Vollezele gaan de werken een nieuwe fase in. De werken vinden plaats van 21 januari tot en met 25 maart 2022 tussen het kruispunt met de Congobergstraat en de grens Ninove (Rijstraat). 
Een omleiding wordt voorzien via de Rijstraat – Ninoofsesteeweg - Repingestraat
 
UPDATE 10.01.2022
Ter hoogte van de Repingestraat tussen Congobergstraat en Ezelveldstraat gaan de werken een volgende fase in. De baan blijft afgesloten tot en met 28 februari 2022. Een omleiding blijft voorzien voor het lokale verkeer via de Errebekstraat / Ezelveldstraat. Voor het doorgaand verkeer blijft een omleiding voorzien via de Ninoofsesteenweg. 


Wat moet je me je afval doen?
Je afval plaats je op de voorziene dagen voor de deur, als de afvalophalers niet doorkunnen in de straat zal aannemer je afval buiten de werf plaatsen. 

Wat met het openbaar vervoer?
De Lijn voorziet een aangepaste regeling: meer info hieromtrent vind je hier of via het nummer 070 220 200. 

Wat houden de werken in?
  • De Watergroep zal voor de start van de wegenwerken de bestaande gietijzeren waterleiding door nieuwe pvc-leidingen vervangen vanaf het kruispunt Ezelveldstraat - Repekouter tot de grens met Denderwindeke.
  • De betonnen rijweg tussen Repingestraat 83 en 85 wordt opgebroken en heraangelegd. In die zone zullen samen met Fluvius (Riobra) rioleringswerken worden uitgevoerd.
  • De kasseistrook van de Congoberg wordt in ere hersteld. De kasseien zullen doorgetrokken worden tot op de grens met de betonnen rijweg.
  • Na de uitvoering van deze werken zal de gemeente in de loop van 2022 nog een aantal aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen doorvoeren:
    • Het aanbrengen van een 4-tal wegversmallingen als proefopstelling in de Repingestraat tussen de Vollezelestraat en de Congobergstraat
    • Het verkeersveiliger inrichten van het kruispunt Repekouter- Ezelveldstraat waarbij het kruispunt ook verkeersveiliger zal worden ingericht door het aanbrengen van een gekleurde oppervlakteafwerking
    • De aanleg van fietssuggestiestroken in de Repingestraat en Bakkerstraat.

Welke hinder kan je verwachten?
Tijdens de werken zal een wegomlegging van toepassing zijn voor het doorgaand verkeer en voor De Lijn. 

De woningen in de werfzone zullen bereikbaar blijven, behalve op het moment dat de riolering ter hoogte van een perceel wordt aangelegd.
Uiteraard zullen ook bij het betonneren van de nieuwe rijweg de voertuigen gedurende minstens 7 werkdagen buiten de werfzone moeten geplaatst worden om de uitharding van het beton optimaal te laten verlopen. 
De bewoners worden hiervan door de aannemer op de hoogte gebracht. 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]