NIEUW: éénmalige subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers

De inwoners van de gemeente Galmaarden kunnen een éénmalige subsidie aanvragen voor de aankoop van herbruikbare luiers voor baby’s en kinderen tot 3 jaar, om zodoende de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen en de verspreiding van sluikstort/zwerfvuil tegen te gaan.

Welke voorwaarden zijn er aan verbonden?
  • aanvrager en kind zijn beiden gedomicilieerd in de gemeente Galmaarden;
  • de aanvraag gebeurt door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind;
  • de aanvraag voor de premie wordt ingediend vanaf de geboortedatum van het kind en vóór de derde verjaardag van het kind;
  • voorlegging van de aankoopfactuur op naam van de aanvrager met vermelding van de prijs en omschrijving van de aangekochte goederen;
  • voorlegging van het betalingsbewijs van voormelde aankoopfactuur.

De éénmalige premie van aankoop voor herbruikbare luiers bedraagt 50% van de aankoopfactuur met een maximum van 100 euro.

Meer info vind je hier.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]