Mondmasker blijft verplicht in gemeentelijke gebouwen

De burgemeester heeft de politieverordening met betrekking tot de mondmaskerplicht herzien. Omwille van de verlofperiode is het niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in de schoolomgevingen.
Het blijft echter verplicht om, bij het betreden van onze publiek toegankelijke openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis en het sociaal huis een mondmasker te dragen als je ouder bent dan 12 jaar.

Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 met latere wijzigingen stelt ook dat het verplicht blijft om op volgende plaatsen een mondmasker te gebruiken:
 • de winkels en de winkelcentra
 • de conferentiezalen
 • de auditoria
 • de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken
 • de winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • tijdens betogingen
 • de markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]