Jaarlijkse inzameling landbouwfolie

De jaarlijkse inzameling van de landbouwfolie zal doorgaan op donderdag 16 september 2021 aan de gemeentelijke loodsen in de Schoolstraat te Tollembeek van 8 tot 12 uur.

Enkel landbouwfolie ontdaan van grondrestanten mag worden aangeboden. De landbouwfolie dient zodanig aangebracht te worden dat controle op de reinheid alsook de aard en de inhoud van de totale lading mogelijk blijft. Gelieve hierbij de richtlijnen van de aanwezige personeelsleden strikt na te leven.

Landbouwfolies zijn bedrijfsafvalstoffen. Het lokaal bestuur is dus eigenlijk niet verplicht deze afvalfractie in te zamelen. Veegschone landbouwfolie kan als recycleerbaar afval steeds naar het ILvA-containerpark worden gebracht met een korting van 10 % ten opzichte van niet recycleerbare afvalstoffen.

Waarom gebruikte landbouwfolies recycleren?
Gebruikte landbouwfolies kunnen perfect worden gerecycleerd tot nieuwe folie. Zo besparen we fors op grondstoffen en wordt het milieu minder belast. Het is een eenvoudigere manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst en een gezonde leefomgeving.

Welke folies mag je aanbieden?
  • Kuilfolie
  • Kunstmestzakken
  • Veevoederzakken
  • Kalvermelkzakken…

Hoe lever je jouw gebruikte landbouwfolie in?
  • De folie moet bezemschoon zijn en mag geen kluiten aarde meer bevatten
  • De folie dient aangeleverd te worden in bundels van maximum 50 kg
  • Niet samengepakt in zakken 
  • Samengebonden met een reep folie, niet met een touw of lint
  • Samengebonden in hanteerbare pakketten
Stretchfolie (van ronde balen) kan ook ter plaatse verzameld worden, maar los van de overige plastics.
Netten of harde kunststoffen worden niet aanvaard.

De aangevoerde bundels zullen ter plaatse worden gecontroleerd. Het aanbrengen van niet conforme materialen kan als sluikstorten worden beschouwd.

Meer informatie vind je op www.ovam.be/kunstoffen-landbouwfolies 


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]