Informatie over de verzending fiscale fiches door de Pensioendienst

Binnenkort ontvangen de gepensioneerden hun fiscale fiche voor het inkomstenjaar 2020. De verzendingen starten begin maart 2021. Elke gepensioneerde zal zijn fiscale fiche ten laatste in de loop van april 2021 ontvangen.

Hoe worden de fiscale fiches verstuurd?
Je vindt jouw fiscale fiche ten laatste half april 2021 terug op mypension.be.

Gepensioneerden die in België wonen, ontvangen hun fiscale fiche: 
Gepensioneerden die in het buitenland wonen, ontvangen hun fiscale fiche:
 • via de post (opgelet: het versturen duurt nu langer dan in normale omstandigheden)
 • via mypension.be
 • en via hun eBox

Geen papieren versie naar elke gepensioneerde
Ze versturen dus geen papieren versie naar elke gepensioneerde. Je kan je fiscale fiche steeds via mypension.be raadplegen. 
Bovendien is een papieren versie van de fiscale fiche in België niet nodig, want:
 • fiscale fiches worden tijdig en correct bezorgd aan de FOD Financiën;
 • de FOD Financiën gebruikt deze gegevens bij de voorbereiding van de belastingaangifte van de gepensioneerde.
Dat betekent dat de pensioengegevens al ingevuld zijn in: 
 • het voorstel van vereenvoudigde aangifte;
 • de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) 
 • of de aangifte die een medeweker van de FOD Financiën voor de gepensioneerde invult.

Uitzonderingen
Er wordt wel nog een papieren versie gestuurd naar:
 • gepensioneerden die hun aangifte vorig jaar op papier deden;
 • gepensioneerden die geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen;
 • huwelijkspartners, van wie de gepensioneerde partner in de loop van 2020 overleden is;
 • bewindvoerders.

Je kan jouw fiscale fiche wel altijd printen via jouw online pensioendossier op mypension.be, vanaf het moment dat deze elektronisch beschikbaar is. 

Vanaf 19 april kan je ook een papieren versie aanvragen:
 • via een aanvraagmodule, terug te vinden vanaf 19 april op de webpagina fiscale fiche
 • via het online contactformulier van de pensioendienst;
 • door te bellen naar de Pensioenlijn 1765 (of het betalend nummer vanuit het buitenland: +32 78 15 1765) 

Wat staat er op de fiscale fiche?
 • de belastbare bedragen die de gepensioneerde in het voorgaande jaar ontving;
 • de bedrijfsvoorheffing die al ingehouden en doorgestort werd naar de FOD Financiën.
Lees meer over de fiscale fiches op de website: www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/fiscale-fiche

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]