Gevolgen van de coronacrisis op de sociale dienstverlening van het OCMW

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden ook in Galmaarden heel wat mensen geconfronteerd met inkomensverlies. Mensen met een laag inkomen hebben vaak geen sterke buffer om dit inkomensverlies op te vangen en komen daardoor in financiële problemen. De laatste maanden merkten we ook in Galmaarden een verhoging van de steunverlening aan kwetsbare groepen die onze sociale dienst onder druk zette. 

Het aantal dossiers leefloon (31 in 2020) lag nog in dezelfde lijn als vorige jaren, toch wordt het budget 2021 verhoogd met 50.000 euro. Er worden alsnog meer aanvragen verwacht en de dossiers hebben een langere looptijd daar de kansen om opnieuw aan het werk te raken in coronatijden eerder beperkt zijn.

In 2020 werd voor een totaal bedrag van 17.977,05 euro aan voorschotten op uitkeringen betaald, dit is een significante stijging ten opzichte van de vorige jaren. Dit komt deels doordat de VDAB, syndicaten en mutualiteiten moeilijker bereikbaar waren of achterstand hadden in het verwerken van de aanvragen. 
 
Extra toelage
De federale en Vlaamse overheden beslisten de voorbije maanden om de OCMW’s tijdelijk financieel te ondersteunen om de sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het COVID-19 budget van de federale overheid werd actief ingezet ter ondersteuning van personen die het door de pandemie financieel moeilijk hadden en dit door tussen te komen in bijvoorbeeld medische kosten, onbetaalde facturen of hulp te bieden inzake digitale toegankelijkheid. Zowel van de federale als van de Vlaamse overheid kregen we een extra toelage om via waardebonnen kwetsbare groepen in hun voedselbehoefte te voorzien. De drie verdelingen van de waardebonnen bovenop de bestaande voedselbedelingen brachten heel wat werk met zich mee.
 
Sinterklaasactie 
Met het restbudget van het fonds voor participatie en sociale activering werd een sinterklaasactie georganiseerd voor gezinnen met kinderen. Uit dit fonds wordt normaal geput voor tussenkomsten in uitgaven voor sport- of jeugdkampen. Zulke activiteiten vonden in 2020 natuurlijk minder plaats of er werd minder op ingeschreven. 
 

Een stijging van 35%
Dit alles zorgde voor een flinke stijging van het aantal dossiers behandeld op het bijzonder comité voor de sociale dienst, van september tot december 2020 ging het om 144 dossiers tegenover 107 dossiers het jaar voordien.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]