Galmaarden ondertekent Ambitiekader 1.0 Opgewekt Pajottenland

Woensdag 18 september was een bijzondere dag voor het strategisch project Opgewekt Pajottenland. Onder het wakend oog van journalisten ondertekenden de gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Bever en Liedekerke, de stad Halle en de provincie Vlaams-Brabant het Ambitiekader 1.0. ‘Opgewekt Pajottenland’.
 
Met deze ondertekening tonen de partners hun engagement om gezamenlijk te werken rond de klimaatdoelstellingen. "Dat is een belangrijke stap, want het toont aan dat besturen over de gemeentegrenzen heen willen werken aan een visie op hernieuwbare energie en dat ze ook willen gaan voor concrete realisaties. Het is een eerste versie van het ambitiekader en die ambities zullen doorheen het traject uiteraard meer vorm krijgen en verfijnd worden”, vertelt Carolien Ruebens, coördinator van het projectteam.

Uitgangspunten bij het engagement zijn inzetten op hernieuwbare energie, het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de open ruimte.
Het ambitiekader telt volgende tien punten:

In het gemeentehuis ligt een gratis folder te beschikking over de prioritaire acties van het project.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]