Fotozoektocht: een initiatief van Wandelclub Parel van het Pajottenland ®

Een zoektocht om samen met familie en vrienden een leuke tijd te beleven in onze gemeente.
De 3 zoektochten van elk ongeveer 6-km wandelen zowel over verharde als onverharde wegen.

Reglement
  • Iedereen mag gratis deelnemen.
  • Deelnemen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer. 
  • Er wordt geen correspondentie gevoerd met betrekking tot deze zoektocht.
  • Er mag slechts één antwoordformulier per adres worden ingediend. 
  • Bij gelijke stand zal de rangschikking door loting worden opgesteld.

Hoe deelnemen?
Op het deelnameformulier worden er telkens, per gemeente, 13 foto’s getoond. Er wordt één vraag gesteld in de omgeving waar de foto werd genomen.   
Opgelet! De foto’s staan in willekeurige volgorde. Noteer jouw antwoord onder het corresponderende nummer op het antwoordformulier. Je mag een antwoordformulier van 1 gemeente binnen sturen. Om jouw winstkansen te verhogen kan je een antwoordformulier van een 2de en zelfs de 3de gemeente binnen sturen. Bezorg het antwoordformulier onder gesloten omslag, vóór 1 september, aan het gemeentebestuur met vermelding "FAMILIEZOEKTOCHT", Marktplein 17 te 1570 Galmaarden.
In de loop van de maand september zal de lijst met de namen van de winnaars en de correcte antwoorden op onze website en op www.parelvanhetpajottenland.be gepubliceerd worden.
Er zijn meerdere mooie prijzen, geschonken door het gemeentebestuur en wandelclub Parel van het Pajottenland®, te winnen.

Belangrijk! Gelieve de privacy van de bewoners te respecteren. Alle vragen zijn van op het openbaar domein op te lossen. 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]