Droogte maart-september 2020 erkend als ramp

 
De Vlaamse Regering heeft de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020 als een ramp erkend.

Galmaarden is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.

Dit betekent dat voor schade, die in deze periode werd geleden op landbouwpercelen in Galmaarden naar aanleiding van de droogte, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021

De aanvragen worden door de schadelijders best ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit is de gemakkelijkste weg en bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder toch verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]