Cultuurprijs Bronzen Urbanus: oproep nominaties tot 30 november 2018

De Bronzen Urbanus is een jaarlijkse prijs die sinds 2001 door de gemeentelijke cultuurraad van Galmaarden wordt uitgereikt aan een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste, gerealiseerd tijdens het kalenderjaar waarop de prijs betrekking heeft. De prijs bestaat uit een kleine uitvoering van het Urbanus-standbeeld in Tollembeek.
 
Iedere inwoner en vereniging van Galmaarden kan een persoon of vereniging nomineren voor de Bronzen Urbanus. Daartoe dient hij of zij een nominatieformulier in papieren vorm of digitaal in te dienen op de cultuurdienst van de gemeente en dit uiterlijk op 30 november 2018 om 12.00 uur:
  • Per post: Marktplein 17 - 1570 Galmaarden (postadres, poststempel geldt desgevallend als bewijs);
  • Digitaal: cultuur@galmaarden.be
  • Ten kantore van de cultuurdienst: GC Baljuwhuis, 1ste verdiep (tijdens de kantooruren).
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]