Coronavirus: blijf op de hoogte en wat kan je zelf doen?

Na de krokusvakantie loopt de teller, van Belgische burgers die besmet met het nieuwe coronavirus, op. De persoon bij wie begin februari de eerste besmetting is vastgesteld is intussen virusvrij en keerde na de quarantaineperiode terug naar huis.
 
Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook Europa, met bekende gevallen in o.a. Italië, Frankrijk en Duitsland en intussen ook ons land.
Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken. 
 

Wat is de huidige stand van zaken? 

Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Momenteel zijn we in fase 2.
  • Fase 1: de FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast. Wil je meer weten over de huidige maatregelen, dan kan je hier terecht. 
  • Fase 2: de FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.
  • Fase 3: bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.
De laatste stand van zaken vind je steeds op www.info-coronavirus.be
 

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen? 

Je vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op www.info-coronavirus.be. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die hier ook terugvinden. 
 

 
Tip: een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen:
  1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.  
  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  4. Vermijd om te handen geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
  6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.
Zo bescherm je jezelf en anderen.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]