CDO (centrum voor dagopvang) of vroegere benaming CADO

Ouderen blijven zolang mogelijk thuis wonen. Met het toenemende aantal thuiswonende ouderen neemt ook het aantal mantelzorgers toe.
 
Definitie
Het centrum voor dagopvang (CDO) biedt overdag opvang en activiteiten voor ouderen en zorgbehoevenden aan. Het is geen rusthuis of kortverblijf. 's Avonds gaat men gewoon weer naar huis.
Wel kan een CDO de opvang en zorg tijdelijk overnemen van de mantelzorgers of Thuisdiensten. Zo kunnen partners wat tijd voor zichzelf maken, terwijl hun geliefde goed wordt verzorgd. Het CDO kan ook een oplossing zijn voor senioren die nog thuis wonen maar niet elke dag kunnen rekenen op de nodige ondersteuning of gewoon niet graag heel de week alleen zitten.
 
Activiteiten
Activiteiten kunnen zijn: samen eten klaarmaken en een maaltijd nuttigen, een kaartje leggen, bingo spelen, TV of een film bekijken, samen een dessertje klaarmaken en koffie drinken, petanque spelen of gewoon even rusten.
 
Frequentie 
De opvang kan voor een volledige dag maar evengoed voor een halve dag en dit voor 1 keer per week of meerdere keren per week. 
 
Voorafgaand behoeftenonderzoek
Uit het behoeftenonderzoek van het OCMW blijkt dat er in onze gemeente nood is aan deze vorm van opvang. De oprichting van een CDO werd ook zeer positief onthaald op de seniorenraad. Met de voormalige assistentiewoningen beschikt het OCMW over een geschikte locatie voor de uitbating van een CDO, mits het uitvoeren van enkele aanpassingswerken vereist door de regelgeving.
Deze zomer bezochten schepen Kurt Penninck en onze maatschappelijk werker, bevoegd voor onze seniorenwoningen, een CDO in Wijnegem dat uitgebaat wordt in combinatie met Assistentiewoningen. Ze waren dadelijk overtuigd dat de Akkerwinde de ideale locatie kan zijn voor een CDO in Galmaarden. Bovendien kunnen de bewoners van onze seniorenwoningen heel laagdrempelig gebruik maken van het CDO en deelnemen aan de activiteiten.

Concreet moet er een glazen wand geplaatst worden dat het CDO duidelijk afscheid van de gemeenschappelijke ruimte van de seniorenwoningen. In het CDO dient er een volledig uitgeruste keuken te worden geplaatst omdat het samen klaarmaken van een maaltijd één van de bouwstenen is van de werking van het CDO.
 
Samenwerking met de Welzijnskoepel West-Brabant
Om een centrum voor dagopvang op te richten en erkend te krijgen, is de samenwerking met een erkende dienst voor gezinszorg vereist. De dienst gezinszorg van de Welzijnskoepel, waar Galmaarden deel van uitmaakt, is zo een erkende dienst. Welzijnskoepel West-Brabant mag en kan dus een CDO uitbaten. Het principe is dat wij als OCMW zorgen voor de infrastructuur en dat de Welzijnskoepel West-Brabant in staat voor de uitbating van het CDO en zorgt voor het nodige personeel, met name verzorgend personeel en een centrumcoördinator.
 

De intentie is om het CDO op te starten vanaf 1 januari 2023. 


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]