Besluit burgemeester: rookverbod op de gemeentelijke domeinen

Door de aanhoudende extreme klimatologische omstandigheden is het verboden te roken op volgende gemeentelijke domeinen:
  • de openbare groenzones binnen de verschillende woonwijken;
  • de openbare groenzones rond de gemeentelijke scholen;
  • de tuin en aanhorigheden van het Baljuwhuis (behalve de binnenkoer);
  • alle sportcomplexen en hun aanhorigheden;
  • alle begraafplaatsen.
Dit besluit is van toepassing vanaf 8 augustus 2018 voor onbepaalde duur en geldt voor zowel de medewerkers als de bezoekers.
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]