Bekendmaking openbaar onderzoek Oulstbergstraat/deel en Grunselborrestraat/deel

Gemeente Galmaarden: bekendmaking openbaar onderzoek 

  • VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET ONTWERP VAN ROOILIJNPLAN OULSTBERGSTRAAT/DEEL EN GRUNSELBORRESTRAAT/DEEL   
  • VOORLOPIGE GOEDKEURING GRONDINNEMINGSDOSSIER VOOR DE INNEMINGEN 6 (afd. 2 , sectie C, nr. 249D) EN 7 (afd. 2, sectie C, nr. 249E) IN DE OULSTBERGSTRAAT EN DE INNEMINGEN 4A (afd. 2 , sectie C, nr. 103E),  10A (afd. 2 , sectie C, nr. 49E), 11A (afd. 2 , sectie C, nr. 49H) en 12A (afd. 2 , sectie C, nr. 49G) IN DE GRUNSELBORRESTRAAT

Onteigenende instantie: gemeente Galmaarden
Tijdens het openbaar onderzoek dat plaatsvindt van 23 november 2020 tot en met 22 december 2020 om 11.00 uur ligt het dossier ter inzage bij de dienst openbare werken op het gemeentehuis van Galmaarden, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden. Het dossier kan ingekeken worden na telefonische afspraak op het nummer 054 89 04 20.
Het dossier kan vanaf 23 november ook geraadpleegd worden via onze website.

Opmerkingen en bezwaren kunnen worden ingediend hetzij per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden, hetzij door afgifte aan het loket grondgebiedzaken (na telefonische afspraak) tegen ontvangstbewijs, hetzij via e-mail naar openbare-werken@galmaarden.be, en dit tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]