Ambitieuze toekomstplannen voor de Baljuwtuin

Baljuwtuin in Galmaarden in beweging!

Het Baljuwhuis kent een rijke geschiedenis. Van gravenhuis (17e eeuw), naar brouwerij (1833-1973), tot gemeenschapscentrum (heden). De provincie Vlaams-Brabant bouwde deze locatie tussen 1977 en 2003 uit tot een provinciaal trefcentrum. In 2004 nam de gemeente Galmaarden het Baljuwhuis over van de provincie. De bijhorende Baljuwtuin is sinds jaar en dag hét park van Galmaarden waar naast paaseieren ook vele kansen voor natuurontwikkeling voor het rapen liggen. 
In samenwerking met lokale organisaties en het Sociaal Huis zet Galmaarden stevig in op een bevolking met een betere gezondheid en een hoger welzijn. In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk op preventie van ziekte. Met dit project wensen we hierop in te spelen en de mensen enerzijds te verbinden met elkaar, anderzijds met de natuur. Dit door hen een groene en aangename omgeving aan te bieden in de kern van de gemeente. Een natuurlijke omgeving draagt immers bij aan de gezondheid van mensen. Het kan aanzetten tot sociaal contact, bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen en het kan stimuleren tot bewegen.

Natuuroase Galmaarden

Natuurlijke en uitdagende speelzones, rustige zit- en leeshoekjes, versterken van erfgoed- en natuurwaarden… Gemeente Galmaarden koestert ambitieuze toekomstplannen voor de Baljuwtuin in het centrum van de gemeente.
Met een stevige ‘Natuur in je buurt’ subsidie van €144.605,59 van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid gaat de gemeente samen met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei werk maken van de herinrichting van deze natuurparel aan de oevers van de Mark.
"Steeds vaker is er bewijs dat de natuur positieve effecten heeft op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Mensen voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts als ze in een groene buurt wonen. Dit project van de gemeente Galmaarden, waarin rust en ontmoeting sleutelelementen vormen, verdient dus zeker onze steun,” aldus Jelle De Wilde van Natuur en Bos.

Participatie

Het definitieve parkontwerp en het natuurbeheerplan zal vorm krijgen aan de hand van een participatief proces waarbij zowel gezocht wordt naar professionele expertise uit de verschillende sectoren (erfgoed, cultuur, natuur, toerisme) als de input van verschillende actieve verenigingen en lokale doelgroepen via bevragingen, meetings en werkgroepen. Op die manier willen we duurzame samenwerkingsverbanden creëren zowel lokaal als regionaal op ecologisch, educatief, sociaal en toeristisch vlak. 

Kruisbestuiving

Een kruisbestuiving tussen het rijke historische verleden van de site, de vele erfgoedwaarden in de nabije omgeving (brouwerij, watermolens, bier, brood), het potentieel aan natuureducatieve recreatie en de aanwezige en te versterken natuurwaarden zal resulteren in een krachtig verhaal dat mens en natuur verbindt.
 
 
                  

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]