Afrikaanse varkenspest - provincie Luxemburg

Agentschap Natuur en Bos
Het eerste geval van Afrikaanse varkenspest in Wallonië zorgt ook voor extra waakzaamheid in Vlaanderen. Zo zijn er een aantal gedragsregels voor wie in de natuur komt, die de verdere verspreiding van de ziekte kan helpen tegengaan. Een gevaar voor de volksgezondheid is er in geen geval. Mensen worden niet ziek, maar kunnen varkens wel besmetten.
 
Wat is Afrikaanse varkenspest?
Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens. Het virus is erg besmettelijk en vaak dodelijk voor die dieren. Afrikaanse Varkenspest werd in België tot voor kort nog niet aangetroffen bij in het wild levende everzwijnen. Maar doordat de ziekte aanwezig is in sommige everzwijnpopulaties in het oosten van Europa, werd de verspreiding ervan zeer nauwlettend in de gaten gehouden. Het virus is niet pathogeen voor de mens, het maakt de mens dus niet ziek.
 
Wat is het gevaar van Afrikaanse varkenspest?
Het grootste gevaar is economisch. De ziekte verspreidt zich zeer snel en kan ook binnen professionele varkenshouderijen toeslaan. Varkens kunnen sterven en handelsrestricties voor de varkenssector. Dit was voor de laatste keer in ons land het geval in 1985 bij gedomesticeerde varkens in West-Vlaanderen. Toen moesten 30.000 dieren vernietigd worden. Voor de gezondheid van de mens is er geen enkel gevaar.
 
Hoe verspreidt de ziekte zich?
Het virus is aanwezig in het bloed, de weefsels, de urine, de uitwerpselen, de uitscheidingen en afscheidingen van zieke dieren. Het is zeer besmettelijk en resistent in de weefsels van de dieren. Het kan daarom op de volgende manieren worden overgedragen:
 • via de baarmoeder (transplacentair): biggen die zo worden besmet, blijven drager van het virus en blijven het uitscheiden gedurende meerdere maanden na de geboorte;
 • door rechtstreeks contact met een ziek dier;
 • door onrechtstreeks contact: via mensen die het virus mechanisch verspreiden of via besmette uitrusting of voertuigen;
 • door inname bij het voederen van onvoldoende verhit afval aan varkens.
Kan de ziekte op andere dieren overslaan?
Varkenspest is enkel gevaarlijk voor varkens. Huisdieren lopen geen gevaar, net zoals de mens.
 
Hoe zeker zijn we dat er in Vlaanderen op dit moment geen probleem is?
Vrij zeker. Voor Afrikaanse Varkenspest coördineert het Agentschap voor Natuur en Bos een passieve en een actieve monitoring. Dat betekent dat elk dood aangetroffen everzwijn wordt onderzocht (nl. autopsie en weefselanalyse) en dat er eveneens een screening gebeurt van geschoten everzwijnen (ter info ongeveer 40% van afschot wordt bemonsterd) (nl: serologische analyse en weefselanalyse). De actieve en passieve bewaking loopt permanent in Vlaanderen en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.Voorlopig zijn alle resultaten negatief.
 
Wat kunnen we doen om de verspreiding verder tegen te gaan?
Afrikaanse Varkenspest kan worden overgedragen door:
 • contact met besmette varkens of everzwijnen;
 • vlees/vleeswaren van besmette dieren;
 • besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij, voertuigen, materiaal;
 • personen die in contact gekomen zijn met besmette dieren of die in getroffen gebieden geweest zijn. Het virus blijft lang besmettelijk in karkassen van dieren, in het milieu en in vlees/vleeswaren van besmette dieren.
Varkensbedrijven moeten de juiste bioveiligheidsmaatregelen nemen om besmetting naar hun bedrijven te voorkomen (zie website FAVV). Daarnaast kunnen  jagers een belangrijke rol spelen in het tegengaan van de verdere verspreiding in de wilde everzwijnpopulatie.
Wie in aanraking kwam met wilde varkens kan de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:
Te nemen maatregelen bij elke jachtpartij:
 • draag vloeistofdichte (wegwerp)handschoenen met lange mouwen;
 • respecteer een eet- en drinkverbod tijdens het ontweiden en manipuleren van kadavers;
 • bij ontweiden van geschoten everzwijnen in het veld de ingewanden NIET achterlaten in de natuur, de ingewanden dienen meegenomen te worden naar een wildverwerkingsinrichting of opgehaald te worden door een bevoegd destructiebedrijf;
 • was handen met zeep, water en eventueel extra ontsmettingsmiddel na de werkzaamheden;
 • al het materiaal dat gebruikt werd bij de jacht reinigen en ontsmetten, met inbegrip van de voertuigen;
 • de kledij die tijdens de jacht werd gedragen wassen aan een hoge temperatuur (minstens 60°C);
 • gedurende minstens 48 uur na contact met een everzwijn niet in contact komen met gedomesticeerde varkens.
Aanbevelingen bij jacht in het buitenland en Wallonië:
 • niet jagen in de besmette gebieden die werden afgebakend in de verschillende getroffen landen;
 • geen karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën van everzwijnen meenemen;
 • geen honden gebruiken bij de jacht.
Het is voor de vroegtijdige detectie van de ziekte heel belangrijk om everzwijnen, die dood of zwaar ziek werden aangetroffen, te melden aan de bevoegde regionale autoriteit voor ophaling en onderzoek.          
 
Contactgegevens:
Muriel Vervaeke
0498 74 55 74
 

FAVV
In de Provincie Luxemburg werd Afrikaanse Varkenspest vastgesteld bij enkele in het wild levende everzwijnen. Deze ziekte, die zich uitsluitend manifesteert bij de diersoort varkens (en aanverwante), wordt uitgelokt door een virus dat zeer dodelijk is voor de varkens. Bovendien is dit virus zeer resistent, hetgeen wil zeggen dat het, na de dood van haar gastheer, lang kan blijven overleven in de omgeving. Voor alle duidelijkheid wil ik hierbij onderstrepen dat deze typische varkensziekte totaal geen gevaar vormt voor de mens en dus geen impact heeft op de volksgezondheid. Het uitbreken van deze ziekte heeft mogelijks wel een impact op de hele varkenspopulatie hetgeen dan weer erge gevolgen kan hebben voor export van varkens en de van varkens afgeleide producten. Indien de huidige uitbraak (vooralsnog in een gelimiteerde zone) niet onder controle kan gehouden worden zullen de economische gevolgen voor de hele varkenssector niet te overzien zijn. Ik kan u hierbij enkel maar duiden dat ongeveer 65% van de totale Belgische varkensproductie bestemd is voor de export, zowel binnen Europa als naar Derde Landen. Het hoeft dan ook geen betoog dat het uitermate belangrijk is dat de vooralsnog beperkte uitbraak van zeer dichtbij dient opgevolgd te worden.
 
In België is de competentie om dergelijke problematieken aan te pakken verdeeld tussen Regio’s en de Federale Overheid. Het Voedselagentschap is competent voor de varkens met huisvesting (en dat kunnen ook ‘tamme gehuisveste everzwijnen’ zijn). Het is er verantwoordelijk voor de opvolging van dierziekten en heeft al een aantal maatregelen genomen om de uitbreiding vanuit de wilde fauna naar gehuisveste varkens proberen te voorkomen. Het Voedselagentschap zal ook in de landbouwbedrijven een verhoogde waakzaamheid ontwikkelen.
 
De Regio’s op hun beurt zijn competent voor de jacht en zijn dus verantwoordelijk voor de opvolging van de ziekte in de natuur. Het Vlaamse Gewest, in deze vertegenwoordigd door het Agentschap Natuur en Bos, zal in samenspraak met o.a. het Voedselagentschap, maatregelen nemen om de verspreiding in de wilde varkenspopulatie te proberen beperken en in te dijken. Het is o.a. de bedoeling dat zij, bij melding van het vinden van een kadaver of het aantreffen van zieke everzwijnen in de natuur, de juiste maatregelen treffen opdat een onderzoek kan plaats vinden naar de oorzaak van die verdachte vaststellingen. Zoals we begrepen hebben zullen ze de betrokken stakeholders, zoals jagers, aanzetten  om dit, telkens ze verdachte vaststellingen doen in de natuur, aan hun diensten te melden. Op haar beurt zal Natuur en Bos er zorg voor dragen dat de verdachte gevallen via de geëigende kanalen zullen aangeboden worden voor verder onderzoek. Er zal daarbij ook een informatiecampagne opgezet worden die tot doel heeft de burger te sensibiliseren zodat hij alert wordt voor gevallen waarbij bv. kadavers van everzwijnen of zieke everzwijnen worden aangetroffen op zijn wandelroute en waarbij aangeduid wordt wat van hem verwacht wordt in een dergelijke gevallen.
 
Ingeval van ‘verdachte vaststellingen’:
 • Indien u zou worden gealarmeerd van vaststellingen in de wilde varkenspopulatie zou ik u willen vragen dit door te geven aan de lokale dienst van Natuur en Bos (contactpersoon: zie hierboven) zodat ook zij met de verkregen informatie aan de slag kunnen. Zoals u weet is de everzwijnenpopulatie aan een opmars bezig de laatste jaren en is een verhoogde waakzaamheid absoluut onontbeerlijk.
 • Indien u echter signalen zou opvangen die er op wijzen dat er een ernstige gezondheidsproblematiek gaande zou zijn in een gedomesticeerd varkensbedrijf (veel sterfte van varkens of een uitgebreid ziektepatroon) gelieve dan FAVV te verwittigen zodat zij ter plaatse kunnen nagaan of de Afrikaanse Varkenspest al of niet in het spel is.
 • Het is ook belangrijk dat de betrokken diensten de juiste maatregelen nemen indien ze in de dichte nabijheid van of in contact geweest zijn met verdachte of dode wilde everzwijnen, niet omwille van gevaar voor de eigen gezondheid maar wel om een verdere verspreiding van de ziekte te trachten voorkomen. Bedoeld hiermee is dat ze dan best hun kledij zo snel mogelijk verversen, dat ze hun voertuigen grondig reinigen en de banden ontsmetten en dat ze contacten vermijden met varkensbedrijven in de eerste 72 uur die volgen op het mogelijke contact.
Contactgegevens: 
FAVV – Limburg / Vlaams-Brabant
Stefan THEUWIS
016 39 01 11 - 0478 87 62 18
De gemeenten: Grimbergen, Zemst, Kampenhout, Vilvoorde, Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kraainem, WezembeekOppem, Overijse, Hoeilaart, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Begijnendijk, Aarschot, ScherpenheuvelZichem, Diest, Haacht, Rotselaar, Kortenberg, Herent, Leuven, Holsbeek, Tielt-Winge, Bekkevoort, Tervuren, Bertem, Lubbeek, Glabbeek, Kortenaken, Geetbets, Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Linter, Zoutleeuw en Landen. 
 
FAVV – Oost-Vlaanderen / Vlaams-Brabant
Lieven Vandemeulebroecke
09 210 13 00 - 0478/87 62 20
De gemeenten: Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Opwijk, Merchtem, Meise, Wemmel, Asse, Affligem, Liedekerke, Ternat, Dilbeek, Roosdaal, Lennik, Gooik, Sint-Pieters-Leeuws, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Beersel, Halle, Pepingen, Herne, Galmaarden en Bever.
 
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Civiele Veiligheid
Noodplanning
Petra Van Es - administratief assistent
Provincieplein 1
3010 Leuven
tel: 016 26 78 50 - fax: 016 26 78 55

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]