Aanplakking ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van huurpanden

Om de verhuring van slechte panden op de woningmarkt tegen te gaan zullen vanaf heden alle ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde huurwoningen een aanplakking op de gevel krijgen. 
Bij een besluit tot ongeschiktheid krijgt de verhuurder vanaf de datum van het besluit 6 maanden de tijd om de gebreken te herstellen, na deze periode zal de aanplakking gebeuren. Bij een besluit tot onbewoonbaarheid dient de aanplakking onmiddellijk te gebeuren.
De affiche mag pas weggehaald worden van zodra het huurpand terug voldoet aan de basiskwaliteitsnormen en een conformiteitsattest is uitgereikt. 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij het woonloket of bij hun technische adviseur Bjorn Cool - 0491 61 26 22  - bjorn.cool@3wplus.be.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]