Bib verrijkt met twee leerrijke boeken rond geestelijke gezondheid

Professor Bart Vinck en het boek 'Tinnitus'
Ter gelegenheid van de dag van het gehoor op woensdag 3 maart 2021 nam de intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland, in samenwerking met de regiobib Pajottenland-Zennevallei, het initiatief om een webinar aan te bieden rond gehoorschade/tinnitus en hyperacusis. "De intergemeentelijke preventiedienst heeft gehoorschade en geestelijke gezondheid opgenomen in het actieplan 2021 en wilde dit thema in de kijker zetten omdat er nog steeds heel veel taboe heerst rond gehoorschade", zegt Bianca Vanreepinghen van de preventiedienst. 
Het webinar was uiterst succesvol. Er schreven maar liefst 95 mensen in voor deze online infosessie!

Gastspreker was Professor Dokter Bart Vinck van het expertisecentrum ongehoord. Hij behandelt mensen met gehoorschade en heeft er ook een boek over geschreven "over tinnitus, hoe oorsuizen je leven kan beheersen en waarom dat niet zo hoeft te zijn”. Hij gaat dieper in op stilte, geluid en ons gehoor, beschrijft hoe tinnitus en hyperacusis kunnen ontstaan – het is geen inbeelding! Zes mensen met tinnitus vertellen hun verhaal. Over tinnitus is een boek voor alle patiënten en hun omgeving, maar ook voor alle hulpverleners, met een hoopvolle boodschap: er bestaat een (uit)weg naar een beter leven.

Wie het webinar heeft gemist, en toch eens het boek wil lezen, kan dat gratis uitlenen via de lokale bibliotheek. 
 
Liv Leeman en het boek 'Mijn leven als superheld'
Op 22 maart 2021 vond een webinar plaats van Liv Leeman, hulpverlener CAW Oost-Vlaanderen rond kinderen en hun superkrachten. Met als doel handvaten aan te reiken aan ouders en opvoeders rond veerkracht bij jonge kinderen. 
 
"Huis van het Kind Pajottenland heeft het thema geestelijke gezondheid bij kinderen opgenomen in het actieplan 2021", aldus Annelore Pappaert, coördinator van Huis van het Kind. 
Liv schreef er ook een boek over, dat ter beschikking wordt gesteld via uitleen in de lokale bibliotheken van het Pajottenland. 

Het boek ‘Mijn leven als superheld’ dompelt je onder in de visie achter: Waarom is elk kind een superheld? Hoe kan je de superkrachten van je kinderen laten groeien? Je krijgt een theoretische achtergrond rond veerkracht en brengt heel wat praktische methodieken mee waar jij mee aan de slag kan. Doelgroep: (groot)ouder, hulpverlener, begeleider, leerkracht,…
Wie er meer wil over lezen, is welkom in de bib! 

Meer informatie? 
www.on-gehoord.com (gehoorschade)

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]