10.000 stappen: elke stap telt

Voor lokale besturen organiseren het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen vanaf 2021 de campagne '10.000 stappen: Elke stap telt'. Een duurzame campagne van vier jaar.
 
Einddoel? Gezondere inwoners die meer bewegen en streven naar 10.000 stappen per dag, dankzij een combinatie van toffe sensibilisering van burgers én beweegvriendelijke buurten.
Meer bewegen moeten mensen natuurlijk in de eerste plaats zelf doen. Maar, een omgeving creëren die meer beweging mogelijk maakt en ook stimuleert, kan daarbij het verschil maken. In vier jaar kan de gemeente groeien naar een volledige integratie van 10.000 stappen in de publieke ruimte en inwoners motiveren om meer te bewegen. Aan de hand van vier hoofdthema’s (één per jaar) wordt 10.000 stappen, maar vooral ‘elke stap telt’ geïntegreerd in de gemeente.

De 4 thema’s zijn:
  • 2021 – Stappensignalisaties 
  • 2022 – Beweegroutes in de gemeente 
  • 2023 – Inzetten op het STOP-principe en gezonde mobiliteit
  • 2024 – Lokale beweegacties opzetten i.s.m. het verenigingsleven

Aan de slag in 2021: stappensignalisaties
  
 
#ZEGHETEENS Wil jij graag meewerken?
Vul onze vragenlijst in via https://forms.gle/69GTTJC4hnELcCU29 
Wil jij graag meewerken aan de integratie van 10.000 stappen in de publieke ruimte in Galmaarden?
Neem dan contact op met Sylvie Leblicq via 054 89 04 35 of via sport@galmaarden.be.

Signalisaties zorgen pas echt voor gedragsverandering als ze geplaatst worden op maat van de burgers. Daarom is het zo noodzakelijk dat burgers betrokken worden bij de bepaling van de locaties en bestemmingen van de signalisatiematerialen en bij de boodschap die gegeven wordt. Want zij kennen hun straat en buurt door en door.
Doel participatie:
1. Kennis en informatie verzamelen
2. Meningen, bezorgdheden en percepties in kaart brengen
3. Draagvlak creëren voor resultaten en beslissingen
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]