Nieuws

3 dagen geleden, 30-06-2022 om 10:58
Bibliothecaris (B1-B3)
deeltijds (19/38) • vervangingscontract in contractueel verband (5 maanden)
Deskundige jeugd (B1-B3)
deeltijds (19/38) • vervangingscontract in contractueel verband (5 maanden)
Beide functies kunnen gecombineerd worden tot een voltijdse betrekking.
5 dagen geleden, 28-06-2022 om 9:21
ELZ Pajottenland is op zoek naar een medewerk(st)er om hun team te versterken en zowel taken in het test- en vaccinatiebeleid als in hun reguliere opdracht als netwerkorganisatie op te nemen.
 
2 weken geleden, 24-06-2022 om 11:48
Jeugdregio Pajottenland organiseert jaarlijks de opleiding fuifcoach, in samenwerking met de preventiedienst gezondheid Pajottenland. Ontdek hier het programma en hoe je je moet inschrijven.
2 weken geleden, 24-06-2022
Ontdek hier de verkeersmaatregelen die worden genomen bij de toekomstige wielerwedstrijden.
2 weken geleden, 22-06-2022 om 9:45
Waterbedrijven mogen hun tarieven niet zomaar aanpassen maar leggen om de 6 jaar een nieuw tariefplan voor aan de WaterRegulator. Binnenkort dient De Watergroep haar tariefplan in voor de periode 2023-2028. De Watergroep geeft haar klanten graag inspraak in deze plannen. Surf daarom vanaf 8 juli naar www.dewatergroep.be/tariefplan om het tariefplan in te kijken.
2 weken geleden, 21-06-2022 om 15:06
De GeCoRo (adviesraad Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) geeft advies bij dossiers over de ruimtelijke inrichting van onze gemeente: structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen. De GeCoRo is op zoek naar een nieuw lid!
2 weken geleden, 21-06-2022 om 14:32
Als kringloopkracht help je, samen met andere kringloopkrachten en de milieudienst van je gemeente, de ecologische kringloop van keuken- en tuinresten te sluiten.
Volg in oktober 2022 de ‘opleiding voor kringloopkrachten’.
2 weken geleden, 21-06-2022 om 11:22
De Lijn biedt jongeren, die voor het eerst naar het middelbaar gaan, een gratis probeerabonnement aan.
2 weken geleden, 20-06-2022 om 15:42
Een veilige schoolomgeving belangrijk? Absoluut. Volg de opleiding tot gemachtigd opzichter en help kinderen heelhuids de straat over tot aan hun schoolpoort.
2 weken geleden, 20-06-2022 om 14:55
Ontdek hier het programma van Zomaar een Zomeravond. Iedereen is welkom. Gratis inkom.
2 weken geleden, 20-06-2022 om 12:03
VolleGaas, dat is de naam van de nieuwe doorfietsroute voor pendelaars vanuit het Pajottenland naar Brussel. De route is beschikbaar vanaf 20 juni en dan ook te volgen via www.vollegaas.be. 
3 weken geleden, 18-06-2022 om 16:46
We maken werk van veilige schoolomgevingen. Om deze werken voor te bereiden, moeten er enkele ingrepen plaatsvinden op de weginfrastructuur. De werken starten volgende week.

3 weken geleden, 16-06-2022 om 16:04
We roepen iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan.
 Alle tips en adviezen zijn te vinden op www.warmedagen.be

3 weken geleden, 16-06-2022 om 15:52
Tijdens de komende zomervakantie organiseert de Groeituin een nieuw STEM-kamp voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die interesse hebben voor natuur, wetenschap en techniek.
3 weken geleden, 15-06-2022 om 17:09
Vlieg verstopt tijdens de zomervakantie een schatkist in Tollembeek. Zoek je mee? En ruik jij wat ik ruik?
4 weken geleden, 09-06-2022 om 15:25
In samenwerking met Haviland Intercommunale stelt de gemeente Galmaarden een tragewegenplan op. Een eerste stap bij de opmaak is een inventarisatie van alle trage wegen in onze gemeente. Voor deze terreininventarisatie hebben we jouw hulp nodig!
5 weken geleden, 03-06-2022
In het kader van de Maand van de Sportclub, biedt de sportdienst alle kinderen tussen 6 en 12 jaar een sportpas aan. Wie een volle sportpas inlevert op de sportdienst ontvangt een gadget.

100% OP AFSPRAAK

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel toegankelijk op afspraak. Het maken van een afspraak kan:

  • telefonisch via 054 89 04 00 (gemeentehuis) of via 054 89 04 70 (Sociaal Huis)
  • via info@galmaarden.be

Akten en attesten kan je rechtstreeks aanvragen via ons e-loket. Ook adreswijzigingen kan je digitaal doorgeven.

 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]