Nieuws

29-10-2019 om 8:45
Het is belangrijk om de tijd te nemen om over je levenseinde na te denken en eventueel een wilsverklaring vast te leggen. Als je vooraf zo’n verklaring aflegt, moeten artsen en zorgverleners rekening houden met je vraag.
25-10-2019 om 10:30
Op vrijdag 18 oktober hebben maar liefst 64 Vlaams-Brabantse gemeenten een nieuw klimaatengagement getekend. Ook onze gemeente deed dit met veel overtuiging.
24-10-2019 om 14:56
Op 9 oktober 2019 stelde het college van burgemeester en schepenen vast dat de er bepaalde grafmonumenten, gelegen op de begraafplaatsen van Galmaarden, Herhout, Tollembeek en Vollezele, als 'verwaarloosd' kunnen worden beschouwd. 
We begrijpen dat de term 'verwaarlozing' in sommige gevallen zwaar overkomt, maar hanteren die vanuit de regelgeving die ons wordt opgelegd. Lees er hier meer over.
22-10-2019 om 13:03
De nachten worden almaar langer. Goede straatverlichting zorgt voor de juiste sfeer en betere zichtbaarheid van voetgangers, fietsers en autobestuurders. Zie je een defecte straatlamp? Ontdek hier hoe je dit moet melden.
17-10-2019 om 9:20
Met het ‘Vlaams actieplan asbestafbouw’ wil de Vlaamse regering, Vlaanderen ‘asbestveilig’ maken tegen uiterlijk 2040. Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid dat alle gebouweigenaars van gebouwen met een risicobouwjaar (voor 2001) over een asbestinventaris beschikken.
11-10-2019 om 10:32
Cliënten van het Sociaal Huis van Galmaarden die een laag inkomen, schulden of andere problemen hebben en zich niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften of de basisbehoeften van hun gezin, kunnen wekelijks bij het Sociaal Huis terecht om een deel van deze voedseloverschotten gratis te verkrijgen. 
11-10-2019 om 7:44
Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk. In geval van nood moeten politie, brandweer of andere hulpdiensten snel je woning kunnen terugvinden om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Een huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is daarbij van cruciaal belang.
03-10-2019 om 9:13
Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.
02-10-2019 om 9:47
Heb je een weide en wens je die graag ter beschikking te stellen voor (of verhuren aan) jeugdgroepen die op kamp komen in onze gemeente?
02-10-2019 om 9:32
Op de website www.dofi.fgov.be vindt men het formulier dat gebruikt moet worden voor het aanvragen van de terugbetaling van een bijdrage die betaald werd voor een aanvraag ingediend in de periodes waarvan sprake in de bijgevoegde mededeling.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]