Nieuws

5 dagen geleden, 10-09-2019 om 16:25
De gemeente Galmaarden wenst haar team te versterken met een technisch assistent toezicht (D1-D3) en een kwaliteitscoördinator (B1-B3). 
Solliciteren kan tot 25 september 2019.
6 dagen geleden, 10-09-2019 om 14:50
Bestuur vraagt inbreng bewoners voor meerjarenplan
In juli is het gemeente- en OCMW-bestuur van Galmaarden gestart met het burgerparticipatieproject ‘Zeg het eens’.
In kader van dit project en de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 nodigt het bestuur in september zijn inwoners uit op 3 participatieavonden. Schrijf je hier in

6 dagen geleden, 10-09-2019
Tijdens de periode van 18 augustus tot en met 31 oktober zullen er ter hoogte van de Ninoofsesteenweg tussen het kruispunt met de Molenstraat en het kruispunt met de Repingenstraat en de Langestraat nutswerken plaatsvinden in opdracht van Fluvius. Alsook van 23 september tot 22 november ter hoogte van de Ninoofsesteenweg vanaf het kruispunt met de Langestraat en de Repingenstraat. Ontdek hier de verkeersmaatregelen.
3 weken geleden, 30-08-2019 om 14:23
Gelieve vóór 10 september 2019 je aanvraag voor de gemeentelijke schattingscommissie samen met een kopie van de overzichtstabel en de luchtfoto’s van de verzamelaanvraag in te dienen.
3 weken geleden, 27-08-2019 om 15:39
De hinder die gele restafvalzakken tijdens warme zomermaanden met zich mee kunnen brengen, kan je gemakkelijker voorkomen door correct te sorteren, dan door over te gaan tot een voor het bestuur én de burger dure wekelijkse ophaling. 
Hier enkele tips.
3 weken geleden, 27-08-2019
Met het project ‘Ouder worden in je buurt’ zetten Riso Vlaams-Brabant en partners de dialoog op tussen dienstverleners en kwetsbare senioren. In zes bijeenkomsten wordt vanaf 19 september in Galmaarden het aanbod voor ouderen uit de doeken gedaan en geven Riso en partners op een toegankelijke manier de kans aan de senioren om hun verhaal te vertellen. 
3 weken geleden, 26-08-2019 om 8:28
Warme dagen houden voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen.
Neem daarom zeker de nodige maatregelen om kwetsbare doelgroepen te bereiken en te beschermen.
4 weken geleden, 19-08-2019 om 14:30
Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur.
Stel je kandidaat door je cv met motivatiebrief door te sturen naar karolien.hendrickx@3wplus.be.

16-08-2019 om 9:52
Vanaf nu moeten enkel nog hogeschoolstudenten de aanvraag indienen. 
Dat kan vanaf 1 augustus tot en met 1 juni 2020
Voor alle kleuters, kinderen van lagere en secundaire school gaat dit automatisch via het groeipakket. 
14-08-2019 om 10:56
Dit najaar organiseert Woonwinkel Pajottenland opnieuw verschillende infomomenten in het Pajottenland.
Zo zullen er 2 infomomenten georganiseerd worden rond het thema ‘Help, ik ga renoveren’ en een Open Kijkdag.
12-08-2019 om 14:44
Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur.
De sollicitatiebrief en cv dienen Pajottenland+ ten laatste op 15 september 2019 te bereiken.
12-08-2019 om 14:06
Tijdens deze praktijkgerichte 2-daagse initiatie, op 5 en 6 oktober 2019, ervaar je zelf de kracht van het Brabants trekpaard. 
09-08-2019 om 9:30
De gedoneerde luiers worden nadien verdeeld aan ouders die het financieel moeilijk hebben.
02-08-2019
In oktober 2019 starten de gemeente Galmaarden en Archeduc met het Smart Café Galmaarden.
Ter ondersteuning van het Smart Café Galmaarden zoeken we een mediawijze vrijwilliger. 
26-07-2019
In deze workshop bouw je aan je zelfvertrouwen via bewegingstherapie. Je wordt bewust van de spanning in je lichaam en leert ontspannen via bewegingen. 
24-07-2019 om 7:44
Vanaf 19 juli 2019 is het verboden water te capteren uit alle waterlopen in Vlaams-Brabant met uitzondering van de Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel Schelde.
Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater via een weidepomp voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.
24-07-2019
Een fotovoltaïsche zonne-installatie is een ecologisch en economisch interessante investering. In deze infosessie leer je meer over de onderdelen en werking van een PV-installatie. Deze infosessie zal plaatsvinden op donderdag 24 oktober 2019 om 19u.30 in het GC Baljuwhuis.
22-07-2019 om 14:41
Er zijn geen zitdagen tijdens de vakantie periode juli en augustus.
De eerste zitdag is op dinsdag 17 september.
18-07-2019 om 15:13
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel- Schelde.
17-07-2019 om 12:58
Het gebeurt nog al te vaak dat mensen die op vakantie vertrekken toch niet het vliegtuig kunnen nemen omdat ze niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument. Een als verloren of gestolen gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig! Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken. 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]