Nieuws

4 dagen geleden, 17-10-2019 om 12:00
Kom op zaterdag 26 oktober tussen 9.30 en 12.30 uur langs in de bibliotheek en geniet van een gratis hapje & drankje. 
4 dagen geleden, 17-10-2019 om 9:20
Met het ‘Vlaams actieplan asbestafbouw’ wil de Vlaamse regering, Vlaanderen ‘asbestveilig’ maken tegen uiterlijk 2040. Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid dat alle gebouweigenaars van gebouwen met een risicobouwjaar (voor 2001) over een asbestinventaris beschikken.
4 dagen geleden, 17-10-2019 om 7:49
Het politiebesluit genomen door gouverneur De Witte van 18 juli 2019 op het verbod om water te capteren wordt opgeheven.
Een captatieverbod wordt behouden voor het Denderbekken en Benedenscheldebekken met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie en het kanaal Brussel-Schelde.
5 dagen geleden, 16-10-2019
Een fotovoltaïsche zonne-installatie is een ecologisch en economisch interessante investering. In deze infosessie leer je meer over de onderdelen en werking van een PV-installatie. Deze infosessie zal plaatsvinden op donderdag 24 oktober 2019 om 19u.30 in het GC Baljuwhuis.
2 weken geleden, 11-10-2019 om 10:32
Cliënten van het Sociaal Huis van Galmaarden die een laag inkomen, schulden of andere problemen hebben en zich niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften of de basisbehoeften van hun gezin, kunnen wekelijks bij het Sociaal Huis terecht om een deel van deze voedseloverschotten gratis te verkrijgen. 
2 weken geleden, 11-10-2019 om 7:44
Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk. In geval van nood moeten politie, brandweer of andere hulpdiensten snel je woning kunnen terugvinden om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Een huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is daarbij van cruciaal belang.
2 weken geleden, 10-10-2019 om 13:37
Behalve tijdens de schoolvakanties zijn alle 50-plussers van Galmaarden en omstreken welkom in het GC Baljuwhuis om zich van 9.30 uur tot 10.30 uur eens goed te komen uitleven.
3 weken geleden, 04-10-2019 om 9:49
Ben je minstens 16, creatief en ben je graag met kinderen bezig, dan is dit iets voor jou!
Je moet je kandidatuur onmiddellijk voor het hele jaar stellen en indienen vóór 15 januari 2020.
3 weken geleden, 03-10-2019 om 9:13
Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.
3 weken geleden, 02-10-2019 om 14:47
Griep treft elke winter 1 op 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.
3 weken geleden, 02-10-2019 om 10:45
De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de Welzijnskoepel West-Brabant is op zoek naar:
  • Verzorgende in de thuiszorg
  • Coördinator Regionale Dienst Gezinszorg
3 weken geleden, 02-10-2019 om 9:47
Heb je een weide en wens je die graag ter beschikking te stellen voor (of verhuren aan) jeugdgroepen die op kamp komen in onze gemeente?
3 weken geleden, 02-10-2019 om 9:32
Op de website www.dofi.fgov.be vindt men het formulier dat gebruikt moet worden voor het aanvragen van de terugbetaling van een bijdrage die betaald werd voor een aanvraag ingediend in de periodes waarvan sprake in de bijgevoegde mededeling.
3 weken geleden, 02-10-2019 om 8:13
De Interlokale vereniging Sportregio Pajottenland is op zoek naar een deskundige B1-B3; deeltijdse functie.
 
Uiterste indieningsdatum is 25 oktober 2019.
4 weken geleden, 27-09-2019 om 11:29
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om een perk grafzerken en de gedenktekens te verwijderen van de graven waarvan de grafrust is verstreken. 
11-09-2019 om 11:35
De dieren zijn erg schattig maar kunnen ook schade veroorzaken in je huis, tuin of auto. Gelukkig bestaan er allerlei manieren om die schade te voorkomen. Lees er hier meer over.
10-09-2019
Tijdens de periode van 18 augustus tot en met 31 oktober zullen er ter hoogte van de Ninoofsesteenweg tussen het kruispunt met de Molenstraat en het kruispunt met de Repingenstraat en de Langestraat nutswerken plaatsvinden in opdracht van Fluvius. Alsook van 23 september tot 22 november ter hoogte van de Ninoofsesteenweg vanaf het kruispunt met de Langestraat en de Repingenstraat. Ontdek hier de verkeersmaatregelen.
09-09-2019 om 14:50
Bestuur vraagt inbreng bewoners voor meerjarenplan
In juli is het gemeente- en OCMW-bestuur van Galmaarden gestart met het burgerparticipatieproject ‘Zeg het eens’.
In kader van dit project en de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 nodigt het bestuur in september zijn inwoners uit op 3 participatieavonden. Schrijf je hier in

27-08-2019 om 15:39
De hinder die gele restafvalzakken tijdens warme zomermaanden met zich mee kunnen brengen, kan je gemakkelijker voorkomen door correct te sorteren, dan door over te gaan tot een voor het bestuur én de burger dure wekelijkse ophaling. 
Hier enkele tips.
27-08-2019
Met het project ‘Ouder worden in je buurt’ zetten Riso Vlaams-Brabant en partners de dialoog op tussen dienstverleners en kwetsbare senioren. In zes bijeenkomsten wordt vanaf 19 september in Galmaarden het aanbod voor ouderen uit de doeken gedaan en geven Riso en partners op een toegankelijke manier de kans aan de senioren om hun verhaal te vertellen. 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]