Milieuadviesraad


De milieuadviesraad verleent het gemeentebestuur op verzoek advies over alle kwesties die betrekking hebben op afval, afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, integraal waterbeheer, lucht, bodem, geluid, groenvoorziening, natuurbehoud en -ontwikkeling, ruimtelijke ordening, bedrijfsinterne milieuzorg binnen de gemeentelijke diensten en verzorgt inspraak en sensibilisering van de bevolking rond die onderwerpen.

De milieuadviesraad maakt ook gebruik van zijn recht om op eigen initiatief adviezen te verlenen en voorstellen te formuleren over deze dossiers. Op tweemaandelijkse vergaderingen van de milieuadviesraad wordt druk gepraat over de oplossingen voor de belangrijkste milieuproblemen in onze gemeente, in de eerste plaats afval- en zwerfvuilbeleid.
 
Eén van de recente positieve acties van de milieuadviesraad is de Groene Pluim, een prijs die een opvallend en waardevol milieu-initiatief in onze gemeente beloont op driemaandelijkse basis.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]