MER

Bekendmaking beslissing plan-mer-plicht
 
De Okkernoot vzw, Repingestraat 12 te 1570 Galmaarden heeft een aanvraag ingediend voor onderzoek tot milieueffectrapportage (mer) van de aanvraag tot planologisch attest voor De Okkernoot in Vollezele.

De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. Volgens het dossier heeft de aanvraag tot planologisch attest tot doel de huidige activiteiten van vzw De Okkernoot, een door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieder, verder te zetten en een toekomstige optimalisering mogelijk te maken.

De beslissing plan-MER-plicht van 18 december 2019 ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst stedenbouw, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden, en de screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer van het Departement Omgeving Vlaanderen.

ref. gemeente: 877.43.2019.01
ref. mer Vlaanderen: Omg/MER/SCRPL19033
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]