Mantelzorg

Mantelzorgtoelage

Verleen je langdurig en onbetaald extra hulp aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving die nog thuis verblijft, dan ben je een mantelzorger.
Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen van 15 euro per maand als blijk van waardering voor je inzet.
 
Als zorgbehoevende dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a. :
  • Op regelmatige wijze ondersteuning krijgen in je thuisomgeving door de mantelzorger;
  • inkomensvoorwaarde;
  • recht hebben op het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
  • er wordt maar één mantelzorg-premie per domicilie-adres toegekend;
  • per zorgbehoevende wordt er maar één mantelzorgpremie toegekend en uitbetaald.
Als mantelzorger dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a.:
  • Instaan voor de ondersteuning in de thuiszorg van de zorgbehoevende;
  • je bent geen professionele hulpverlener die reeds hulp biedt aan de zorgbehoevende;
  • een mantelzorger kan maar één mantelzorgpremie ontvangen;
  • indien er meerdere mantelzorgers instaan voor de ondersteuning bij één zorgbehoevende, dien je onder elkaar af te spreken welke mantelzorger de toelage ontvangt. Het recht op een mantelzorgpremie eindigt bij een verblijf in het ziekenhuis, bij een kortverblijf van langer dan 4 weken, bij opname in een woonzorgcentrum en bij overlijden.

De premie wordt jaarlijks herzien.

Meer inlichtingen met betrekking tot de voorwaarden, de procedure van toekenning en de aanvraag zijn te verkrijgen in het sociaal huis.
Annelie Deteye 054 89 04 80

Raadpleeg het reglement over de mantelzorgpremie.
Download het aanvraagformulier voor de mantelzorgtoelage.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]