Sorteerplicht

In heel wat bedrijven belanden recycleerbare afvalstoffen nog bij het restafval. Met de nieuwe brochure 'Afval sorteren: uw verplichtingen als bedrijf' informeert de OVAM bedrijven over de selectieve inzameling van afvalstoffen.

Afval bevat immers heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van groot economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses bij bedrijven dat heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.
De OVAM, het departement Omgeving en de afdeling Handhaving besteden daarom dit jaar meer aandacht aan het sorteergedrag bij bedrijven. In de eerste plaats kiezen ze voor informeren en sensibiliseren, maar waar nodig ook voor handhaving. 

De brochure 'Afval sorteren: uw verplichtingen als bedrijf' helpt bedrijven te informeren en te sensibiliseren over hun sorteerverplichtingen. Bedrijven vinden er meer informatie in over de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, de geldende contractverplichtingen en eventuele premies.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]