Lokaal Overleg Kinderopvang


Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft advies aan het lokaal bestuur (de gemeente of het OCMW) over kinderopvang. Het LOK is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen. Het LOK wordt samengesteld uit alle geïnteresseerde betrokkenen.
Verschillende partners hebben er hun stem zoals gemeentebestuur, zelfstandige en gesubsidieerde kinderopvang, scholen, ouders, jeugdwerk, ...
Lokale actoren en gebruikers (vb. startende kinderopvangmedewerkers) kunnen advies vragen aan het LOK.
 
Het huishoudelijk reglement van de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang vind je hier.
De goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad van 2 juni vind je hier

 


┬ę Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]