Bestrijden van distels

Distels zijn stekelige planten met bloemen in hoofdjes, omgeven door puntige omwindselblaadjes. De kleur is meestal rood tot paars, soms lila of wit. De vruchtjes aan de top zijn voorzien van vruchtpluis.
 
Moeten distels bestreden worden?
 
Vroeger was iedereen verplicht om volgende de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van volgende distels te bestrijden:
  • Akkerdistel
  • Speerdistel
  • Kruldistel
  • Kale Jonker
Het arrest van de Raad van State (Arrest nr. 237590 van 9 maart 2017) vernietigt het besluit van de gouverneur inzake distelbestrijding. De algemene verplichting om de bloei van deze 4 soorten te beletten, komt te vervallen wegen s het gebrek aan decretale rechtsgrond voor artikel 43 van het KB van 19 november 1987.
 
Het opleggen van algemene bestrijdingsmaatregelen aan derden om op hun terreinen distels te bestrijden is niet langer mogelijk.
 
Goed nabuurschap is een bijkomend argument om distels, netels en ander onkruid in uw tuin te bestrijden. Als jouw tuin vol onkruid en netels staat, kunnen de zaden overwaaien en gaan woekeren in de tuinen in de buurt. 
 
Verplichting landbouwers 
 
De uitspraak van de Raad van State heeft echter geen betrekking op de verplichting van de landbouwers om akkerdistels te bestrijden op graslanden zoals opgelegd in het kader van de randvoorwaarden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Deze verplichting is niet gebaseerd op federale wetgeving, maar vindt zijn oorsprong in de Europese verordeningen die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bepalen.
 
Voor landbouwers betekent dit dat zij de overwoekering van grasland met akkerdistel moeten voorkomen door te vermijden dat akkerdistels in bloei, tot zaadvorming of uitzaaiing komen.
Op graslanden mogen dus geen akkerdistelhaarden voorkomen.
 
Een akkerdistelhaard is een aaneengesloten oppervlakte van minstens 10 m² met akkerdistels in bloei, in zaad of uitgezaaid. 
 
Meer info is terug te vinden op de website van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw: http://www.vilt.be/raad-van-state-zet-distelbestrijding-zonder-rechtsgrond
 

 akkerdistel  speerdistel  kruldistel  kale jonker

 
Hoe bestrijden? 

Distel verkiezen een voedselrijke groeiplaats. Bij een te lang gebruik van houtsnippers tussen de beplanting, steken distels vaak de kop op. Ook op plaatsen waar groenafval wordt ‘gesluikstort’ vormen distels één van de grote problemen. Dit vermijden is een goede manier om distels te voorkomen.
 
Distels maai je best kort voor de bloei als de bloemkoppen nog gesloten zijn (eind juni – begin juli). Te vroeg maaien heeft geen zin zijn want dan vormt de plant nog een tweede keer bloemknoppen (augustus – september). Bovendien zijn de planten het zwakst voor en tijdens de bloei. Op dat moment zijn er weinig voedselreserves opgeslagen in de wortels.
 
In augustus maai je het best nog een tweede maal en dan nog een keertje voor de winter. Dit intensieve maaibeheer is nodig om distels volledig weg te werken. Maai je te weinig, dan haal je de bloeiwijze wel weg, maar wordt de plant geprikkeld om zich via uitlopers uit te breiden. Uitsteken van rozetten is hier het meest aangewezen. Er snel bijzijn is de boodschap, anders is het onbegonnen werk.
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]