Bestrijden van distels

Distels zijn stekelige planten met bloemen in hoofdjes, omgeven door puntige omwindselblaadjes. De kleur is meestal rood tot paars, soms lila of wit. De vruchtjes aan de top zijn voorzien van vruchtpluis.
 
Distel verkiezen een voedselrijke groeiplaats. Bij een te lang gebruik van houtsnippers tussen de beplanting, steken distels vaak de kop op. Ook op plaatsen waar groenafval wordt ‘gesluikstort’ vormen distels één van de grote problemen. Dit vermijden is een goede manier om distels te voorkomen.
 
Volgens artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 november 1987 is men verplicht om volgende schadelijke distels te bestrijden:
  • Akkerdistel
  • Speerdistel
  • Kruldistel
  • Kale Jonker

 akkerdistel  speerdistel  kruldistel  kale jonker

Een afwijking van de verdelgingsplicht van de kale jonker wordt toegestaan door de Dienst in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.
 
De eigenaar, huurder of gebruiker van een terrein moet de bloei, de zaadvorming en uitzaaiing van deze distelsoorten verhinderen. Overtredingen worden door de politie vastgesteld en bij nalatigheid kunnen de distels door de gemeente en op kosten van de eigenaar verdelgd worden.
 
Goed nabuurschap is een bijkomend argument om distels, netels en ander onkruid in uw tuin te bestrijden. Als jouw tuin vol onkruid en netels staat, kunnen de zaden overwaaien en gaan woekeren in de tuinen in de buurt.
 
Hoe bestrijden?
  • Distels maai je best kort voor de bloei als de bloemkoppen nog gesloten zijn (eind juni – begin juli). Te vroeg maaien heeft geen zijn want dan vormt de plant nog een tweede keer bloemknoppen (augustus – september). Bovendien zijn de planten het zwakst voor en tijdens de bloei. Op dat moment zijn er weinig voedselreserves opgeslagen in de wortels.
  • In augustus maai je het best nog een tweede maal en dan nog een keertje voor de winter. Dit intensieve maaibeheer is nodig om distels volledig weg te werken. Maai je te weinig, dan haal je de bloeiwijze wel weg, maar wordt de plant geprikkeld om zich via uitlopers uit te breiden. Uitsteken van rozetten is hier het meest aangewezen. Er snel bijzijn is de boodschap, anders is het onbegonnen werk.
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]