LEADER Pajottenland +

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale". Vrij vertaald betekent dat 'Lokale actoren verbinden voor een leefbaar platteland' of samenwerken voor plattelandsontwikkeling.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren  (gemeentebesturen, de provincie, vzw's, middenveldorganisaties,…) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio.

LEADERwerking Pajottenland+ is een vzw die middelen beheert en verdeelt van de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Met deze middelen ondersteunen wij plattelandsinitiatieven in het Pajottenland, die zo tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen.

Missie
De hoofdopdracht van Pajottenland+ bestaat erin de plattelandsregio Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal) te versterken door financiële ondersteuning te voorzien aan projecten die in de lijn liggen met de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de regio.
 
Projecten
Binnen het afgebakende LEADER-gebied Pajottenland+ kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:

Thema 1: ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’
Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing
Maatregel 2: Eigen duurzame  energieproductie als antwoord op stroomtekorten

Thema 2: ‘promotie en profilering streekidentiteit’
Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    
Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven
 
Thema 3: ‘leefbare dorpen’
Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten
Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid
Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’

Ontdek hier de volledige info betreffende de projectaanvraag. 
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]