Klusjesdienst

 
De klusjesdienst van het OCMW heeft tot doel de leefomgeving van klanten te verbeteren door het verlenen van hulp onder de vorm van het opknappen van diverse klusjes. 

De klusjesdienst richt zich tot:
  • Alleenstaanden ouder dan 60 jaar of gezinnen waarvan één van beide partners ouder is dan 60 jaar en die niet langer kunnen instaan voor het uitvoeren van de klusjes omwille van ziekte, beperkte fysische of psychische mogelijkheden of sociale omstandigheden.
  • Personen met een handicap en personen die recht hebben op het zorgbudget.
  • Personen wiens hulpvraag mits voorlegging van een sociaal verslag, opgemaakt door de maatschappelijk assistente van het OCMW wordt goedgekeurd door het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
De maatschappelijk werker onderzoekt je aanvraag tot hulp. Zij vraagt ook naar je verwachtingen, het takenpakket van de klusjesman en het uurtarief.

Het uurtarief wordt, behalve voor het onderhouden van grafzerken, bepaald aan de hand het inkomen van alle inwonende personen. Als staving van dit inkomen wordt meest recent aanslagbiljet van de belastingen opgevraagd.

 
 
Raadpleeg hier de tarieven.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]