Kapvergunning en compensatie

De gemeente Galmaarden is een groene gemeente en hecht belang aan het maximale behoud van natuurelementen. 
Het kappen van bomen is in veel gevallen pas toegelaten na het afleveren van een vergunning. Dit is sterk afhankelijk van de specifieke vraag of plaats.
Contacteer daarom steeds de milieudienst in geval van vragen. Zij helpen je graag verder.
Via de website van de Vlaamse overheid kan je ook informatie terugvinden.
 
In sommige gevallen kan de gemeente of de Vlaamse overheid een compensatieplicht opleggen bij het verwijderen van bomen. Dit is zeker het geval wanneer de aanvraag een bos betreft. De gemeente Galmaarden heeft uit voorzorg een waarborgregeling getroffen voor die dossiers waarin een heraanplant van bomen wordt gevraagd. Dit om een garantie in te bouwen dat het aanwezige groen op peil blijft.
 

 

 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]