Juridisch advies

In het dagelijks leven kan iedereen wel eens te maken krijgen met juridische problemen.
Via de sociale dienst kan je dan gratis een afspraak maken met de jurist. Deze geeft een eerste advies, helpt bij het opstellen van brieven of verzoekschriften, leest contracten na, kan bemiddelen bij schuldeisers of doorverwijzen naar het vredegerecht of een pro-deoadvocaat. De zitdag van de juriste vindt plaats elke eerste en derde dinsdag van 13 uur tot 16 uur. U dient vooraf een afspraak te maken.
 
Voor meer informatie omtrent juridische bijstand en je eventuele rechten op een pro-deo advocaat (volledig/gedeeltelijk gratis advocaat) kan je terecht op juridische bijstand.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]