Jeugdraad


De jeugdraad heeft als taak het college van burgemeester en schepenen te adviseren omtrent alle thema's die kinderen en jongeren aanbelangen. Naast het formuleren van adviezen richt de jeugdraad ook zelf activiteiten in. Zo wil de jeugdraad een gevariëerd vrijetijdsaanbod in de gemeente realiseren, gericht naar diverse jongerendoelgroepen.

De jeugdraad is samengesteld uit:

- vertegenwoordigers van organisaties of verenigingen die in Galmaarden actief zijn in het domein jeugd (maximaal 2 per organisatie/vereniging)

- geïnteresseerde jongeren vanaf 16 jaar oud

- de schepen van jeugd

- een personeelslid aangeduid door het college van burgemeester en schepenen

 

Het huishoudelijk reglement van de adviesraad jeugd vind je hier.
De goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad van 2 juni vind je hier

 


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]