Jaarlijkse tegemoetkoming in de afvalkosten

 
Aan inwoners van de gemeente Galmaarden die door medische redenen een verhoogde afvalkost hebben, wordt een jaarlijkse financiële tegemoetkoming verleend van 75 euro per persoon, onder volgende voorwaarden :
  • de aanvrager is op 1 januari van het dienstjaar waarin de tegemoetkoming wordt aangevraagd, gedomicilieerd in de gemeente Galmaarden
  • de aanvrager mag niet verblijven in een instelling of rust- en verzorgingstehuis
  • de aanvrager legt een attest voor van de behandelende geneesheer waarop vermeld staat dat de betrokkene voldoet aan de medische voorwaarden om in aanmerking te komen van de tegemoetkoming
  • Medische voorwaarden: geldt voor inwoners met specifieke gezondheidsproblemen zoals tijdelijke of blijvende incontinentie, stomapatiënten, nierdialysepatiënten en patiënten die drager zijn van een PEG-sonde (voedingssonde). Om de privacy van de patiënt te respecteren, verklaart de behandelende arts in het aanvraagformulier en/of attest dat de aanvrager voldoet aan de medische voorwaarden.

Meer info
milieu@galmaarden.be - 054 89 04 30
Het reglement vind je hier.
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]