Museum Jaak Ballings

Dichter - auteur - toneelschrijver Jaak Ballings werd op 9 april 1881 geboren in Gorkum, Nederland, en overleed te Jette op 12 maart 1941. Vader Ballings was een Vlaming, moeder was een Walin. Als tiener had hij zich aan het schrijven gezet en hij bleef schrijven. Hij zou al schrijvend door het leven gaan. Hij werd onderwijzer te Vollezele. Na een conflict met baron de Steenhault de Waerbeck, van het kasteel, ruilde hij zijn baan met die van ambtenaar bij het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg te Brussel.

Jaak Ballings pentekeningBallings was een hartelijk en blijmoedig man met een fijnzinnige humor en een onuitputtelijke fantasie; een enorm productief auteur ook. Hij schreef 150 toneelwerken, opgevoerd in eigen land en Nederland. Tal van redenen liggen aan de basis van het inrichten van dit museum.

De overzichtelijke tentoonstelling toont ons wat de talentrijke auteur Ballings zijn Vlaamse volk heeft nagelaten. De tentoongestelde stukken handelen over zijn schrijversleven en over de vruchten van zijn schrijverspen; ook over de inhoud van de nalatenschap en over de verschillende herdenkingsplechtigheden. De bezoeker kan zich vergewissen van de vele literaire prijzen die hem in zijn schrijversloopbaan door allerhande instanties en verenigingen zijn toegekend; hij kan kennismaken met de tijdsgeest, de omstandigheden, de sfeer waarin de auteur heeft geleefd en met zijn persoonlijke vriendenkring. Er liggen ook tal van beoordelingen en kritieken te lezen.

 
Het museum is ondergebracht in de bibliotheek van Galmaarden.   
We tonen u graag een greep uit de vele theaterwerken die uit zijn pen vloeiden:
 • De dorpspoëet ('n gemoedelijk spel in 3 bedrijven)
 • De kinderbede (dramatische phantasie)
 • 't Lammeken (een vrolijk spel van simpel gebeuren)
 • Dat komt er van... (blijspel in een bedrijf)
 • Nicht Celesta (blijspel in 1 bedrijf)
 • 't Is geen goud al wat blinkt! (Blijspel in één bedrijf)
 • Crisis (spel in drie bedrijven)
 • Het huis in de schaduw (toneelspel in 3 bedrijven)
 • Het minnebriefje (blijspel in één bedrijf)
 • De handgranaat / Het kind met de doode oogen (dramatisch spel in 1 bedrijf)
 • 't Pastoorken en de armen... (toneelschets in één bedrijf)
 • Trientje van den bakker (lustig zangspel in één bedrijf)
 • Een mislukte kermis! (Vrolijk zangspel in 1 bedrijf)
 • A la mode de Paris (blijspel in 3 bedrijven)
 • Het zondige dorp (drie bedrijven van droom en waarheid met voor en naspel)
 • De droom van 't pastoorken (spel in drie bedrijven)
 • Sportkoorts (blijspel in 3 bedrijven)
 • Het kruis op de heide (drie bedrijven van droom en waarheid met een toespraak en voor- en naspel)
 • 't Kroontje van Ons-Lieve-Vrouw (legendespel voor dames)
 • Sst! (Blijspel in 3 bedrijven) 
 
Jaak Ballings - bibliotheekkast
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]