Inname openbaar domein - handelaars

Op 27 oktober keurde de gemeenteraad een reglement goed dat handelaars toelaat om gedurende de herfst- en winterperiode een beschutting op het openbaar domein aan te brengen zodat bestaande terrasruimtes tijdelijk overkapt kunnen worden of mensen die in wachtrijen buiten moeten aanschuiven beschermd worden tegen weer en wind. 

Indien je als handelaar daarvoor het openbaar domein (trottoir, berm, parking,…) wenst te gebruiken, moet je een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.
Dit kan via lokale.economie@galmaarden.be of door te bellen naar de dienst lokale economie op het nummer 054 89 04 01.
Gelieve vooraf het reglement te raadplegen zodat aan alle voorwaarden kan worden voldaan.
Hier vind je ook nog de richtlijnen van onze brandweerzone.

Vervolgens zal een daartoe gemachtigd ambtenaar van de Gemeente Galmaarden ter plaatse komen om de aan te vragen of te wijzigen inname op te meten en een aanvraagformulier samen met de aanvrager in te vullen.
De aanvraag is pas ontvankelijk als het formulier volledig ingevuld is en vergezeld is van een plan op schaal 1/50 of 1/100 getekend door een ambtenaar van de Gemeente Galmaarden met aanduiding van:
  • de afmetingen van de gewenste inname voor beschutting
  • de gewenste uitrustingen
  • alle inrichtingen (straatverlichting, verkeersborden aan de gevel bevestigd,…) en alle in een zone van minimum 4 meter rond de aangevraagde inplanting
De aanvraag tot het bekomen van een vergunning wordt door Gemeente Galmaarden uiterlijk 14 dagen na het indienen ervan beantwoord. 

Onze technische dienst zal deze aanvragen ter plaatse begeleiden. Gebruik je enkel jouw privédomein, dan is een aanvraag uiteraard niet nodig. Zorg er in elk geval voor dat de constructies de veiligheid van alle andere weggebruikers nooit in het gedrang kan brengen.
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]