Geboorte

 
De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de baby geboren werd, ongeacht de gemeente waar je woont. De geboorteaangifte is verplicht. Er wordt in onze gemeente ook een geboortepremie toegekend. (reglement geboortepremie)
  
Wie
De aangifte gebeurt door de wettige ouders: moeder en/of vader. Er zijn geen getuigen nodig.
De vader kan aangifte doen zonder de moeder als:
 • hij gehuwd is met de moeder van het kind
 • hij het kind al voor de geboorte heeft erkend
Het is ook mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.
 
Mee te brengen
Je brengt volgende documenten mee:
 • een getuigschrift van geboorte, opgesteld door de dokter of de vroedvrouw
 • de identiteitskaart van de aangever(s)
 • eventueel het trouwboekje van de ouders
 • het attest van de erkenning voor de geboorte (voor ongehuwden)
Wanneer
Je beschikt over een termijn van 15 dagen na de bevalling. Wanneer de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 
 
BIJKOMENDE INFORMATIE OVER ERKENNINGEN: 
Met een erkenning verklaar je dat er een band van vader- of meemoederschap is tussen jou en het kind.  Je kan een kind erkennen wanneer jij en jouw partner niet gehuwd zijn.

Wie kan een kind erkennen?
 • de vader
 • de meemoeder
 • (uitzonderlijk) de moeder, als de geboorteakte van het kind geen moeder bevat
 
Hoe kan je een kind erkennen? 
Je komt hiervoor langs aan ons loket. Indien één van de ouders in Galmaarden is ingeschreven of indien het kind in Galmaarden is geboren. 

Wanneer erkennen?
 • vóór de geboorte, vanaf de verwekking, met een attest met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • bij de aangifte van de geboorte
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet
 
Wie moet aanwezig zijn op de afspraak?
 • de moeder
  • indien het kind meerderjarig is of ontvoogd, dan hoeft de moeder niet aanwezig te zijn
 • de vader of meemoeder die wil erkennen
 • het kind vanaf 12 jaar oud

Ontvoogd kind: een kind jonger dan 18 jaar dat meerderjarig wordt verklaard, bijvoorbeeld omdat het huwt of wanneer een rechter dit beslist.

Wat meebrengen?
 • identiteitskaart of paspoort van beide ouders
 • bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als je altijd in België hebt gewoond, of je dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
 • bewijs van ontbinding/nietigverklaring van vorige buitenlandse huwelijken die niet in België werden ontbonden (niet nodig als je altijd in België hebt gewoond, of je dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
 • een bewijs van nationaliteit als je niet in België bent ingeschreven (dit is een nationaal paspoort, voor Europeanen kan dit ook een Europese identiteitskaart zijn)
 • voor erkenning op voorhand: attest gynaecoloog met vermelding vermoedelijke bevallingsdatum
 • voor erkenning na geboorte (als het kind in het buitenland geboren is): recente geboorteakte van het kind (max. 1 jaar oud)
​Opgelet! Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. Je vindt meer informatie over legalisatie op diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/
Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits.
 
Wat gebeurt er na de aangifte?
Bij ernstige twijfel over de reden dat een kind erkend wordt, onderzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand jouw dossier, vooraleer de erkenning op te maken. Je wordt hierover verder geïnformeerd tijdens jouw afspraak.

 
 
Bij vragen kan je contact opnemen met de dienst burgerlijke stand van de gemeente Galmaarden:
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]