Geboorte

 
De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de baby geboren werd, ongeacht de gemeente waar je woont. De geboorteaangifte is verplicht. Er wordt in onze gemeente ook een geboortepremie toegekend. (reglement geboortepremie)
  
Wie
De aangifte gebeurt door de wettige ouders: moeder en/of vader. Er zijn geen getuigen nodig.
De vader kan aangifte doen zonder de moeder als:
  • hij gehuwd is met de moeder van het kind
  • hij het kind al voor de geboorte heeft erkend
Het is ook mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.
 
Mee te brengen
Je brengt volgende documenten mee:
  • een getuigschrift van geboorte, opgesteld door de dokter of de vroedvrouw
  • de identiteitskaart van de aangever(s)
  • eventueel het trouwboekje van de ouders
  • het attest van de erkenning voor de geboorte (voor ongehuwden)
Wanneer
Je beschikt over een termijn van 15 dagen na de bevalling. Wanneer de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 
Klik hier voor meer info betreffende erkenningen.
 
 
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]