Adreswijziging melden

Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in, van welk adres je komt en op welk adres je je wil laten inschrijven. Vermeld ook al de gegevens (naam, geboortedatum, rijksregisternummer) van al de personen die naar het nieuwe adres verhuizen. Jouw gegevens worden verwerkt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 08/12/1992).

(°) Indien je jouw gegevens laat registreren in het Rijksregister, kunnen overheidsinstanties, waaronder jouw gemeentebestuur, je in de toekomst gemakkelijker en sneller contacteren. Enkel overheidsinstanties die overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen gemachtigd zijn hebben toegang. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor gemeentelijke dienstverlening en niet voor commerciële doeleinden. Je kan jouw gegevens op elk ogenblik wijzigen of schrappen via https://my.belgium.be
 
(*) De persoonlijke gegevens die je ons via dit formulier bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door jou gewenste dienstverlening (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27/04/2016). Wij verwijzen naar onze volledige privacyverklaring. Indien je niet meer geïnformeerd wil worden over deze dienstverlening, kan je eenvoudig een mail sturen naar bevolking@galmaarden.be met de melding dat je niet meer geïnformeerd wil worden over deze bepaalde dienstverlening. 

Melding adreswijziging
                     

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]