Melding verwaarloosde dieren

Merk je dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden? Dan kan je dit melden bij onze dienst dierenwelzijn of bij de bevoegde personen van politiezone Pajottenland.

Melden bij de lokale politie
In de volgende gevallen neem je best contact op met de lokale politie:
 • de situatie is dringend
 • je kent de eigenaar van de dieren niet
 • de dieren zijn gevaarlijk (bijtende honden, enz...)
Meldingen van lawaaihinder kan je alsook melden bij de gemeente of bij de lokale politie.

Meldpunt verwaarloosde en/of mishandelde dieren
 • Problemen met dierenwelzijn in Vlaanderen kan je altijd melden aan de dienst dierenwelzijn via het online meldingsformulier voor verwaarloosde dieren. Dit kan alleen als je de eigenaar van het dier kent.
 • Ken je de eigenaar niet? Dan neem je best contact op met de lokale politie (zie hierboven).
 • Probeer het formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Het is namelijk belangrijk om het dier snel te kunnen vinden.
 • Anonieme meldingen worden niet behandeld, discretie wordt namelijk verzekerd!

Wat kan je melden?
Je kan mishandeling melden in volgende situaties:
 • woningen
 • dierenasielen
 • dierentuinen
 • kwekerijen
 • weides
 • pensions
 • kermissen
Je kan alsook problemen melden met een misplaatste verkoop (bv. op sociale media, zoekertjes sites, enz...)
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]