Cultuurraad


De cultuurraad is in het leven geroepen om het gemeentebestuur op verzoek te adviseren over beslissingen die met culturele aangelegenheden te maken hebben. De cultuurraad krijgt zo de gelegenheid om het cultuurbeleid in Galmaarden mee te sturen. Zo doet de cultuurraad onder meer zijn zegje over de verdeling van de jaarlijkse toelagen aan cultuurverenigingen.
De cultuurraad mag echter ook op eigen initiatief adviezen en voorstellen formuleren over wat zij belangrijk vinden. Een van die initiatieven is de uitreiking van een jaarlijkse cultuurprijs "Bronzen Urbanus" aan een persoon of vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft getoond. 
De algemene vergadering van de cultuurraad vergadert een vijftal keer per jaar.
Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen rond bepaalde thema's: kunsten, erfgoed, sociocultureel leven, Bronzen Urbanus en subsidies. 
 
Het huishoudelijk reglement van de adviesraad cultuur vind je hier.
De goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad van 2 juni vind je hier
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]