College van burgemeester en schepenen

 
Samenstelling
Het college is samengesteld uit de burgemeester: de heer Pierre Deneyer en vijf schepenen (inclusief de voorzitter van het OCMW): de heren Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, mevrouw Claudine Carels en de heer Marc Deteye. De gemeentesecretaris maakt ambtshalve deel uit van het college.
 
Bevoegdheden
Het college neemt het dagelijks bestuur waar, voert de besluiten van de gemeenteraad uit en beslist collegiaal over de haar toevertrouwde dossiers.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

 
 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]