Voornaamswijziging

Wat?
Een aanvraag tot wijzigen van de voornaam wordt sinds 1 augustus 2018 overgeheveld van de FOD Justitie naar de lokale besturen.
  • Verandering van voornaam.
  • Wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging.
  • Toevoegen van de voornaam in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit.
Voor wie?
Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking.
Uitzondering: personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamswijziging indienen.
 
Wat zijn de stappen?
Een voornaamsverandering moet je schriftelijk aanvragen bij de dienst Burgerlijke stand van je woonplaats.
 
Vervolgens heeft de Burgerlijke stand vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op u betrekking heeft. Nadien zal je ook een uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart te vervangen.
 
De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond… enz.) op de hoogte moet brengen van je voornaamsverandering.
 
Wat moet je meebrengen?
  • Je identiteitskaart.
  • Je geboorteakte en vertaling, indien niet beschikbaar binnen België, indien in België geboren vraagt de burgerlijke stand deze akte aan.
  • De aanvraag tot voornaamswijziging (ook beschikbaar op de dienst Burgerlijke stand).
  • Een uittreksel uit het strafregister (kan je rechtstreeks bij de dienst burgerzaken bekomen).
Wat kost het?
Vooralsnog is op deze wijziging geen retributie van toepassing.
 
Wet/reglement
Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 verschenen op 18 juli 2018 in het Belgisch staatsblad.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]