Brandweer

Onze gemeente doet beroep op de brandweerpost Tollembeek.
 
Brandweerpost Tollembeek
Hernestraat 51 - 1570 Tollembeek
 
  • Informatie vind je op www.vlaamsbrabantwest.be
  • Dringende oproepen bij brand en voor een ziekenwagen: noodnummer 112
  • Het retributiereglement van de zone Vlaams-Brabant West dat vanaf 1 maart 2019 van kracht is kan je raadplegen op: https://vlaamsbrabantwest.be/retributie-uitgebreid/ 
  • Vacatures en inlichtingen kunnen geraadpleegd worden op www.vlaamsbrabantwest.be/jobs
  • De agenda en besluitenlijst openbaar gedeelte van de zoneraad Brandweerzone Vlaams-Brabant West vindt u terug op deze link: https://vlaamsbrabantwest.be/zoneraad/
  • Nieuw nummer: 1722. Dit nummer is bedoeld voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Het project 1722 is om de inkomende 112-oproepen anders te organiseren zodat deze een voorkeursbehandeling kunnen krijgen.
          Bijkomende uitleg lees je hier.
 
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]