Vast Bureau

Samenstelling

Het vast bureau van het OCMW is samengesteld uit de OCMW-voorzitter, de heer Marc Deteye, de heer Gilbert Van Hautte en mevrouw Marleen Merckaert. De adjunct-algemeendirecteur maakt ambtshalve deel uit van het vast bureau.
 

Bevoegdheden

Het vast bureau neemt het dagelijks bestuur waar, voert de besluiten van de OCMW-raad uit en beslist collegiaal over de haar toevertrouwde dossiers.
Het is budgethouder voor aangelegenheden van dagelijks bestuur en aanstellende overheid, bevoegd voor aanwerving en ontslag van het OCMW-personeel.
Het vast bureau is belast met de studie en de voorbereiding van de zaken die moeten voorgelegd worden aan de OCMW-raad, inclusief de steunaanvragen, zonder afbreuk te doen aan de beslissingsbevoegdheden van de OCMW-raad.
De vergaderingen zijn niet openbaar.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]