OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn (of OCMW-raad) beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd. De OCMW-raad bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daartoe algemene regels vaststellen.
 
In Galmaarden bestaat de OCMW-raad uit 9 raadsleden:

 CD&V
 Marc Deteye  Hazendries 13  1570 Tollembeek  054 58 01 07  e-mail
 Hubert De Spiegeleer  Winterkeer 62  1570 Tollembeek  054 58 88 56  e-mail
 Marleen Merckaert  Hoogstraat 9  1570 Galmaarden  054 58 08 01  e-mail
 Rita Paindavin  Avondvrede 3  1570 Galmaarden  054 58 88 42  e-mail
 Kurt Penninck  Hollestraat 136  1570 Tollembeek  0476 94 32 39  e-mail
 Stefaan Saeys  Repingestraat 43 bus 2  1570 Vollezele  0474 83 62 35  e-mail
 Gilbert Van Hautte        e-mail
 N-VA
 Renelde Wielant  Stationsstraat 49  1570 Galmaarden  0477 29 59 20  e-mail
 Christophe Neyt  Coppenslaan 32  1570 Vollezele    e-mail
 
De OCMW-raad wordt bijgestaan door een bijzonder comité patrimonium en een bijzonder comité voor de sociale dienst.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]