Publicatieplichtige documenten ocmw

Jaarrekening OCMW 2019, gepubliceerd op 20 juli 2020

DELETE DETAILS

Vaststelling, door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 30 juni 2020, van de jaarrekening 2019 van het OCMW Galmaarden, gepubliceerd op 20 juli 2020

DELETE DETAILS

Reglement klachtenbehandeling en –procedure, goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 30 juni 2020 en gepubliceerd op 20 juli 2020

DELETE DETAILS

Arbeidsreglement, goedgekeurd op de OCMW-raad van 2 juni 2020 en gepubliceerd op 8 juni 2020

DELETE DETAILS

Budgetwijziging 1 OCMW 2019, gepubliceerd op 18 oktober 2019

DELETE DETAILS

Afschrift jaarrekening OCMW 2018, van 28 mei gepubliceerd op 5 juni 2019

DELETE DETAILS

Jaarrekening OCMW 2018, gepubliceerd op 5 juni 2019

DELETE DETAILS

Besluit van de toetreding tot de welzijnskoepel van West-Brabant, vereniging van O.C.M.W.'s van 6 april 1998 en gepubliceerd op 25 februari 2019

DELETE DETAILS

Besluit van de goedkeuring van de statutenwijziging van de Welzijnskoepel West-Brabant van 24 oktober 2018, gepubliceerd op 25 februari 2019

DELETE DETAILS

Besluit van de rechtspositieregeling van het ocmw-personeel, goedgekeurd op 23 mei 2018 en gepubliceerd op 18 februari 2019

DELETE DETAILS

Rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel, gewijzigd op 29 mei 2018 en gepubliceerd op 11 februari 2019

DELETE DETAILS

Deontologische code ocmw-raadsleden en leden van het BCSD, gepubliceerd op 11 februari 2019

DELETE DETAILS

Deontologische code ocmw-personeel, gepubliceerd op 11 februari 2019

DELETE DETAILS

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]