Publicatieplichtige documenten ocmw

Arbeidsreglement, goedgekeurd op de OCMW-raad van 2 juni 2020 en gepubliceerd op 8 juni 2020

DELETE DETAILS

Budgetwijziging 1 OCMW 2019, gepubliceerd op 18 oktober 2019

DELETE DETAILS

Afschrift jaarrekening OCMW 2018, van 28 mei gepubliceerd op 5 juni 2019

DELETE DETAILS

Jaarrekening OCMW 2018, gepubliceerd op 5 juni 2019

DELETE DETAILS

Besluit van de toetreding tot de welzijnskoepel van West-Brabant, vereniging van O.C.M.W.'s van 6 april 1998 en gepubliceerd op 25 februari 2019

DELETE DETAILS

Besluit van de goedkeuring van de statutenwijziging van de Welzijnskoepel West-Brabant van 24 oktober 2018, gepubliceerd op 25 februari 2019

DELETE DETAILS

Besluit van de rechtspositieregeling van het ocmw-personeel, goedgekeurd op 23 mei 2018 en gepubliceerd op 18 februari 2019

DELETE DETAILS

Rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel, gewijzigd op 29 mei 2018 en gepubliceerd op 11 februari 2019

DELETE DETAILS

Deontologische code ocmw-raadsleden en leden van het BCSD, gepubliceerd op 11 februari 2019

DELETE DETAILS

Deontologische code ocmw-personeel, gepubliceerd op 11 februari 2019

DELETE DETAILS

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]