Publicatieplichtige documenten ocmw

Vaststelling, door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 juni 2021, van de jaarrekening 2020 van het OCMW Galmaarden, gepubliceerd op 7 juli 2021

DELETE DETAILS

Jaarrekening OCMW 2020, goedgekeurd door de RMW op 29 juni 2021 en gepubliceerd op 7 juli 2021

DELETE DETAILS

Aanpassing van het reglement klusjesdienst, goedgekeurd door de RMW van 30 maart 2021 en gepubliceerd op 23 april 2021

DELETE DETAILS

aanpassing rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel vanaf 1 januari 2021, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 december 2020 en gepubliceerd op 7 januari 2021

DELETE DETAILS

Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel vanaf 1 januari 2021, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 december 2020 en gepubliceerd op 7 januari 2021

DELETE DETAILS

Aanpassing van het strategisch meerjarenplan gemeente en ocmw 2020-2025, vastgesteld op de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2020 en gepubliceerd op 6 januari 2021

DELETE DETAILS

Vaststelling van de aanpassing van het strategisch meerjarenplan gemeente en ocmw 2020-2025, door de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2020 en gepubliceerd op 6 januari 2021

DELETE DETAILS

Aanpassing van het strategisch meerjarenplan gemeente en ocmw 2020-2025, vastgesteld op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 oktober 2020 en gepubliceerd op 12 november 2020.

DELETE DETAILS

Vaststelling van de aanpassing van het strategisch meerjarenplan gemeente en ocmw 2020-2025, door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 oktober 2020 en gepubliceerd op 12 november 2020.

DELETE DETAILS

Goedkeuring toekennen premies ovv gemeentelijke waardebonnen door de RMW van 15 september 2020, gepubliceerd op 10 november 2020

DELETE DETAILS

Goedkeuring reglement en oprichting gezelschaps- en oppasdienst door de RMW van 15 september 2020, gepubliceerd op 10 november 2020

DELETE DETAILS

Goedkeuring boodschappendienst minder mobielen centrale door de RMW van 15 september 2020, gepubliceerd op 10 november 2020

DELETE DETAILS

Afschrift Goedkeuring reglement voedselbedeling door de RMW van 15 september 2020, gepubliceerd op 9 november 2020

DELETE DETAILS

Goedkeuring reglement voedselbedeling door de RMW van 15 september 2020, gepubliceerd op 9 november 2020

DELETE DETAILS

Jaarrekening OCMW 2019, gepubliceerd op 20 juli 2020

DELETE DETAILS

Vaststelling, door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 30 juni 2020, van de jaarrekening 2019 van het OCMW Galmaarden, gepubliceerd op 20 juli 2020

DELETE DETAILS

Reglement klachtenbehandeling en –procedure, goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 30 juni 2020 en gepubliceerd op 20 juli 2020

DELETE DETAILS

Arbeidsreglement, goedgekeurd op de OCMW-raad van 2 juni 2020 en gepubliceerd op 8 juni 2020

DELETE DETAILS

Budgetwijziging 1 OCMW 2019, gepubliceerd op 18 oktober 2019

DELETE DETAILS

Afschrift jaarrekening OCMW 2018, van 28 mei gepubliceerd op 5 juni 2019

DELETE DETAILS

Jaarrekening OCMW 2018, gepubliceerd op 5 juni 2019

DELETE DETAILS

Besluit van de toetreding tot de welzijnskoepel van West-Brabant, vereniging van O.C.M.W.'s van 6 april 1998 en gepubliceerd op 25 februari 2019

DELETE DETAILS

Besluit van de goedkeuring van de statutenwijziging van de Welzijnskoepel West-Brabant van 24 oktober 2018, gepubliceerd op 25 februari 2019

DELETE DETAILS

Deontologische code ocmw-raadsleden en leden van het BCSD, gepubliceerd op 11 februari 2019

DELETE DETAILS

Deontologische code ocmw-personeel, gepubliceerd op 11 februari 2019

DELETE DETAILS

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]