Publicatieplichtige documenten gemeenteraad

Goedkeuring reglement tot toekenning van een corona septembertoelage aan Galmaardse gezinnen die recht hebben op een sociale toeslag op het groeipakket, goedgekeurd door de GR op 29 juni 2021 en gepubliceerd op 7 juli 2021

DELETE DETAILS

Goedkeuring reglement tot toekenning van een corona septembertoelage aan Galmaardse gezinnen die recht hebben op een sociale toeslag op het groeipakket, goedgekeurd door de GR op 29 juni 2021 en gepubliceerd op 7 juèli 2021

DELETE DETAILS

Vaststelling, door de gemeenteraad van 29 juni 2021, van de jaarrekening 2020 van de gemeente Galmaarden en goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het OCMW Galmaarden, gepubliceerd op 7 juli 2021

DELETE DETAILS

Jaarrekening gemeente 2020, goedgekeurd door de GR 29 juni 2021 en gepubliceerd op 7 juli 2021

DELETE DETAILS

Erkenning en toepassing van het feest- en fuifreglement Galmaarden, goedgekeurd door de GR van 27 april 2021 en gepubliceerd op 11 mei 2021_bijlage REGL

DELETE DETAILS

Erkenning en toepassing van het feest- en fuifreglement Galmaarden, goedgekeurd door de GR van 27 april 2021 en gepubliceerd op 11 mei 2021

DELETE DETAILS

Aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van verkeersborden F99c "Verkeer op wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters" op de Repingestraat en de Hulstraat te Vollezele ter hoogte van de doorgang aan het Robijnsbo

DELETE DETAILS

Aanvullend reglement aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers aan bushalte “De Zwaluw” en verwijderen van de oversteekplaats thv het Oudstrijdersplein op de Ninoofsesteenweg te Vollezele, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 maart 2021 en ge

DELETE DETAILS

Aanvullend reglement voor het regulariseren van borden C31 en onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer op de Langestraat thv kruispunt met de Heystraat-Langestraat, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 maart 2021 en gepubliceerd op 23 april 2021

DELETE DETAILS

Reglement op inname openbaar domein door handelaars voor een tijdelijk terras of tijdelijke beschutting aan klanten ingevolge de maatregelen tijdens de coronacrisis, goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 maart 2021 en gepubliceerd op 23 april 2021

DELETE DETAILS

Reglement 'heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen AJ 2021-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 20 januari 2021

DELETE DETAILS

Reglement 'heffing op leegstaande gebouwen en woningen AJ 2021-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 20 januari 2021

DELETE DETAILS

Intergemeentelijk reglement 'registratie verwaarloosde gebouwen en woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 20 januari 2021

DELETE DETAILS

Intergemeentelijk reglement 'registratie leegstaande gebouwen en woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 20 januari 2021

DELETE DETAILS

Gemeentelijk reglement beperking geldigheidsduur conformiteitsattesten

DELETE DETAILS

Jaarlijkse tegemoetkoming in afvalkosten aan bep.doelgroepen ikv nieuw retributiereglement Ilva, goedgekeurd door gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 12 januari 21

DELETE DETAILS

Goedkeuring retributiereglement voor het inzamelen van afvalstoffen door Ilva: aanpassing, goedgekeurd door de gemeenteraad va 29 december 2020, gepubliceerd op 12 januari 21

DELETE DETAILS

Uitzonderlijke gedeeltelijke vrijstelling van retributie op gebruik van gemeentelijke infrastructuur voor gemeentelijke verenigingen voor 2020 en tegemoetkoming voor 2021 owv coronacrisisgoedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceer

DELETE DETAILS

Uitzonderlijke gedeeltelijke vrijstelling van retributie binnenschoolse kinderopvang owv coronacrisis, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 12 januari 2021

DELETE DETAILS

rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel vanaf 1 januari 2021, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 december 2020 en gepubliceerd op 11 januari 2021

DELETE DETAILS

Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel vanaf 1 januari 2021, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 december 2020 en gepubliceerd op 11 januari 2021

DELETE DETAILS

Aktename budgetwijziging 2020 – kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden door de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 8 januari 2021

DELETE DETAILS

Aktename budgetwijziging 2020 – kerkfabriek Sint-Paulus Vollezele door de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 8 januari 2021

DELETE DETAILS

Aktename budget 2021 – kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden door de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 8 januari 2021

DELETE DETAILS

Aktename budget 2021 – kerkfabriek Sint-Paulus Vollezele door de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 8 januari 2021

DELETE DETAILS

Aktename budget 2021 – kerkfabriek Sint-Martinus Tollembeek door de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 8 januari 2021

DELETE DETAILS

Aanpassing van het strategisch meerjarenplan gemeente en ocmw 2020-2025, vastgesteld op de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 6 januari 2021

DELETE DETAILS

Vaststelling van de aanpassing van het strategisch meerjarenplan gemeente en ocmw 2020-2025, door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 6 januari 2021

DELETE DETAILS

Tijdelijk subsidiereglement ter ondersteuning van verenigingen in het kader van de coronacrisis, goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 16 december 2020.

DELETE DETAILS

Dienstreglement bibliotheekregio Pajottenland en Zennevallei, goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 november 2020 en gepubliceerd op 16 december 2020.

DELETE DETAILS

Huishoudelijk reglement beheersorgaan bibliotheek goedgekeurd door de gemeenteraad van27 oktober 2020, gepubliceerd op 12 november 2020

DELETE DETAILS

Goedkeuring zonale politieverordening van de brandweerzone Vlaams-Brabant West - maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 oktober 2020, gepubliceerd op 12 november 20

DELETE DETAILS

Goedkeuring zonale politieverordening van de brandweerzone Vlaams-Brabant West - maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 oktober 2020, gepubliceerd op 12 november 2020

DELETE DETAILS

Reglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein door handelaars voor beschutting aan de klanten tijdens winterperiode 2020-2021, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 oktober 2020 en gepubliceerd op 12 november 2020

DELETE DETAILS

Aanpassing van het strategisch meerjarenplan gemeente en ocmw 2020-2025, vastgesteld op de gemeenteraad van 27 oktober 2020 en gepubliceerd op 12 november 2020.

DELETE DETAILS

Vaststelling van de aanpassing van het strategisch meerjarenplan gemeente en ocmw 2020-2025, door de gemeenteraad van 27 oktober 2020 en gepubliceerd op 12 november 2020.

DELETE DETAILS

Toekennen van diverse premies aan inwoners en verenigingen onder de vorm van gemeentelijke waardebonnen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 september 2020, gepubliceerd op 9 november 2020

DELETE DETAILS

Goedkeuring huishoudelijk reglement seniorenraad, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 september en gepubliceerd op 9 november 2020

DELETE DETAILS

Huishoudelijk reglement seniorenraad goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 september 2020, gepubliceerd op 9 november 2020

DELETE DETAILS

Aanvullend reglement mindervalidenparking Marktplein Galmaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2020 en gepubliceerd op 9 november 2020

DELETE DETAILS


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]