Besluitenlijst van de burgemeester

De lijst met de besluiten van de burgemeester wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285-287 en 326 van het decreet lokaal bestuur.
Deze besluiten liggen elke werkdag tijdens de openingsuren ter inzage op het secretariaat van het gemeentehuis, dienst interne zaken (bij voorkeur na afspraak).
 
Tegen deze besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid.
Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan de toezichthoudende overheid op volgend adres: 
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
 

 Datum besluit  Onderwerp  Datum publicatie  Einddatum publicatie
 12 april 2021  Vergunning aan de firma Soga nv voor het plaatsen van wegsignalisatie in opdracht van Aquafin voor werken ter hoogte van Vollezelestraat 55 te Galmaarden  12 april 2021  12 mei 2021
 14 april 2021  Vergunning voor plaatsen van een verhuiswagen ter hoogte van Nieuwstraat 15 bus 3 te Galmaarden  14 april 2021  14 mei 2021
 14 april 2021  Vergunning aan de firma GKW bv voor het plaatsen van wegsignalisatie in opdracht van De Watergroep voor werken ter hoogte van Plaatsstraat 103 te Galmaarden   14 april 2021  14 mei 2021
 19 april 2021  Vergunning voor plaatsen van een container ter hoogte van Hollestraat 3 te Galmaarden  19 april 2021  19 mei 2021
 19 april 2021  Vergunning aan de firma Verbraeken Infra nv voor het plaatsen van wegsignalisatie in opdracht van Fluvius voor werken ter hoogte van Oudstrijdersplein 22 te Galmaarden  19 april 2021  19 mei 2021
 19 april 2021  Vergunning aan de firma Verbraeken Infra nv voor het plaatsen van wegsignalisatie in opdracht van Fluvius voor werken ter hoogte van Geraardsbergsestraat 98 te Galmaarden   19 april 2021  19 mei 2021
 19 april 2021  Vergunning aan de firma Verbraeken Infra nv voor het plaatsen van wegsignalisatie in opdracht van Fluvius voor werken ter hoogte van Pausleenstraat 14 te Galmaarden   19 april 2021  19 mei 2021
 19 april 2021  Vergunning aan de firma GKW bv voor het plaatsen van wegsignalisatie in opdracht van De Watergroep voor werken ter hoogte van Pausleenstraat 52 te Galmaarden   19 april 2021  19 mei 2021
 21 april 2021  Vergunning aan de firma Soga nv voor het plaatsen van wegsignalisatie in opdracht van Aquafin voor werken ter hoogte van Vollezelestraat 55 te Galmaarden  21 april 2021  21 mei 2021
 26 april 2021  Globale vergunning aan de firma SPC voor het plaatsen van wegsignalisatie voor kleine dringende werken op de openbare weg van het grondgebied te Galmaarden dienstjaar 2021  26 april 2021  26 mei 2021
 27 april 2021  Vergunning aan de firma Abog nv voor het plaatsen van wegsignalisatie in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer - Vlaams Brabant voor werken ter hoogte van Geraardsbergsestraat 49 te Galmaarden  27 april 2021  27 mei 2021
 30 april 2021  Vergunning voor plaatsen van een mobiele torenkraan ter hoogte van Bruinsbroekstraat 22C te Galmaarden   30 april 2021  30 mei 2021
 4 mei 2021  Globale vergunning aan Gemeentebestuur Galmaarden voor het plaatsen van wegsignalisatie voor kleine dringende werken op de openbare weg van het grondgebied te Galmaarden dienstjaar 2021   4 mei 2021  4 juni 2021
 5 mei 2021  Vergunning voor plaatsen van een betonpomp en betonmixer ter hoogte van Heystraat 22 te Galmaarden   5 mei 2021  5 juni 2021
 6 mei 2021  Vergunning voor plaatsen van een stelling voor dakwerken ter hoogte van Nieuwstraat 27 te Galmaarden   6 mei 2021  6 juni 2021


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]